Kvalitet på gymnasiale uddannelser

Vi har altid fokus på at sikre og udvikle kvaliteten af vores uddannelser og undervisning. I dette arbejde tager vi afsæt i feedback fra centrale interessenter, ligesom vi ser på forskellige nøgletal. Indblik i data kan findes herunder.

Der foretages løbende evalueringer af undervisningen, som har til formål at give elever og lærere et erfaringsgrundlag, der kan bruges i den videre planlægning af undervisning og læring. Evalueringerne skal give mulighed for at justere undervisningens progression og niveau samt arbejdsformer og refleksion og derved danne grundlag for gensidigt forpligtende handlingsanvisninger til den enkelte elev med hensyn til udviklingen af elevens faglige, almene, sociale og personlige kompetencer. Evalueringerne sker både ud fra de mål, der er opstillet for uddannelsen som helhed og ud fra de mål og bedømmelseskriterier, der er opstillet for undervisningen i de enkelte fag. Elever, lærere og skolen informeres om elevernes udbytte af undervisningen. Evalueringer på gymnasiet omfatter også en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse af undervisningen for de enkelte klasser og hold.

 

Undervisningsevalueringer

Herunder ses resultater fra elevernes evalueringer af undervisningen gennemført som udfoldet i Procedure for indsamling af information på EUC Nord.

HHX

Undervisningsevaluering HHX 2.g Periode (2021&2022)

Undervisningsevaluering HHX 3.g Periode (2021&2022)

Onboarding HHX (Sept.2021 & Feb.2022)

HTX

Undervisningsevaluering HTX 2.g Periode (Uge 43 - 2021)

Undervisningsevaluering HHX 3.g Periode (Uge 43 - 2021)

Onboarding HTX (Sept.2021 & Feb.2022)


Evalueringsplaner

Evalueringsplaner anviser hvad, hvordan, hvornår og hvorfor, der skal evalueres. Evalueringsplanerne omfatter alle de faktorer, der påvirker kerneydelsen og sikrer, at skolen og de enkelte lærere modtager information om:

  • Elevernes vurdering af undervisningen i hvert enkelt fag og studieområde
  • Skolens tilrettelæggelse af uddannelsen
  • Elevernes udbytte af undervisningen i de enkelte fag og studieområder

Evalueringsplaner ses her:

Evalueringsplan 1.G - hhx
Evalueringsplan 2.G - hhx
Evalueringsplan 3.G - hhx

Evalueringsplan 1.G - htx
Evalueringsplan 2.G - htx
Evalueringsplan 3.G - htx

 
Resultater fra den nationale trivselsmåling 

Herunder ses resultater i hovedtræk fra den nationale trivselsmåling gennemført med EUC Nords elever.
 
HHX
2022

HTX
2022
 

Ønskes mere detaljerede resultater, kan de findes via uddannelsesstatistik.dk
 

Centrale nøgletal opgøres løbende og minimum i forbindelse med udarbejdelse af de årlige selvevalueringsrapporter, der kan findes her. Andre udvalgte nøgletal ses herunder.

Karakteroversigt 2019-2021 for HTX M.P. Koefoeds Vej

Karakteroversit 2019-2021 for HTX Hånbækvej

Karakteroversigt 2019-2021 for HTX Hestkærvej

Ønskes yderligere nøgletal kan de findes via Uddannelsesstatistik her.