Kvalitet på gymnasiale uddannelser

Vores kvalitetssystem har til formål at undersøge, hvordan skolens interessenter vurderer skolen, således fokus er på at forbedre undervisningen og de rammer undervisningen foregår indenfor. I kvalitetssystemet inddrages både elever/kursister, medarbejdere og ledere, således det er et redskab der bruges i hverdagen.

Selvevaluering og opfølgning

Gymnasiernes selvevaluering og opfølgningsplan er den del af EUC Nords samlede. I det vedlagte dokument kan man læse gymnasiets refleksioner over sidste års aktiviteter og data samt deres opfølgningsplan for næste års arbejde.

Selvevaluering- og opfølgningsplan 2020>>

Evalueringsplan

Der foretages løbende evaluering af undervisningen, som har til formål at give elever og lærere et erfaringsgrundlag, der kan bruges i den videre planlægning af undervisning og læring. Evalueringen skal give mulighed for at justere undervisningens progression og niveau samt arbejdsformer og refleksion og derved danne grundlag for gensidigt forpligtende handlingsanvisninger til den enkelte elev med hensyn til udviklingen af elevens faglige, almene, sociale og personlige kompetencer. Evalueringen sker både ud fra de mål, der er opstillet for uddannelsen som helhed og ud fra de mål og bedømmelseskriterier, der er opstillet for undervisningen i de enkelte fag.

Elever, lærere og skolen informeres om elevernes udbytte af undervisningen. Evalueringen omfatter også en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse af undervisningen for de enkelte klasser og hold. Evalueringsplanen anviser hvad, hvordan, hvornår og hvorfor, der skal evalueres.

Evalueringsplanen omfatter alle de faktorer, der påvirker kerneydelsen og sikrer, at skolen og de enkelte lærere modtager information om:

  • Elevernes vurdering af undervisningen i hvert enkelt fag og studieområde
  • Skolens tilrettelæggelse af uddannelsen
  • Elevernes udbytte af undervisningen i de enkelte fag og studieområder

Evalueringsplanen omfatter den interne evaluering, og du finder evalueringsplanerne herunder.

> Evalueringsplan 1.G - hhx
> Evalueringsplan 2.G - hhx
> Evalueringsplan 3.G - hhx

> Evalueringsplan 1.G - htx
> Evalueringsplan 2.G - htx
> Evalueringsplan 3.G - htx

Informationsindsamling

I henhold til "lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v." skal EUC Nord oplyse om følgende:

  • Eksamenskarakterer og socio-økonomiske referencer
  • Fuldførelse og frafald
  • Overgang til videregående uddannelse efter 27 mdr.

 

Her finder du direkte links til resultaterne for EUC Nord:

Gymnasiekarakterer - socio-økonomisk reference htx Hjørring>>

Gymnasiekarakterer - socio-økonomisk reference htx Frederikshavn>>

Gymnasiekarakterer - socio-økonomisk reference hhx >>

Fuldførelse og frafald htx Hjørring, htx Frederikshavn og hhx >>

Overgang til videregående uddannelse htx Hjørring, htx Frederikshavn og hhx >>