Du vil gerne have en lærling og hvordan gør man så lige det?

Her på EUC Nord kan vi hjælpe dig hele vejen. Fra godkendelse til at have lærlinge og frem til at din kommende lærling skal til svendeprøve. Vi hjælper dig med alle aspekter af at have en lærling. Her på siden kan du måske finde svar på nogle af dine spørgsmål, men du er også altid velkommen til at kontakte en af vores konsulenter og få hjælp.

Bliv godkendt til at have lærlinge

Det første virksomheden skal gøre, er at blive godkendt til at have lærlinge. Godkendelsen får man fra det faglige udvalg fra ens brancheorganisation, hvor man udfylder et skema.

Det faglige udvalg tager stilling til godkendelsen. I mange tilfælde kontakter de det lokale uddannelsesudvalg, som evt. aftaler et besøg i virksomheden.

Du kan søge om at blive godkendt gennem lærepladsen.dk, som er en portal for virksomheder og lærlinge vedrørende uddannelsesadministration. 

Det absolut nemmeste, er at tage fat i EUC Nord, så hjælper vi dig gennem denne proces smertefrit.

Typer af uddannelsesaftaler

Noget af det første du skal gøre, når du skal have en lærling, er at lave en uddannelsesaftale med lærlingen. Der findes en række forskellige typer, der bruges i forskellige situationer. Dem kan du se her og du er naturligvis velkommen til at kontakte os for en uddybning og rådgivning om, hvilken aftaletype, der passer til jer.

Vi tilbyder også EUX-uddannelse på mange faguddannelser og disse uddannelsesaftaler er typisk et halvt år længere end EUD. Desuden er der flere og længere skoleophold, da EUX-eleverne har fag på gymmnasieniveau.

Den ordinæreuddannelsesaftale

Ved en ordinære uddannelsesaftale påtager virksomheden sig at uddanne lærlingen i hele uddannelsestiden - med eller efter Grundforløb 2.

Kombinationsaftale

Med en kombinationsaftale bliver et helt uddannelsesforløb delt mellem to eller flere virksomheder. Sammen laver parterne en uddannelsesplan for hele forløbet, så man er sikker på, at man opfylder de læringskrav uddannelsesn stiller.

Ny mesterlære

Ny mesterlære er som en almindelig uddannelsesaftale, men hvor lærlingen tager grundforløbet i virksomheden. Lærlingen skal bestå grundforløbsprøve - som alle andre grundforløbselever på EUC Nord - før man kan fortsætte på hovedforløb.

EUC Nord hjælper til med udarbejdelse af uddannelsesplan.

Kort uddannelsesaftale

Hvis en virksomhed af forskellige årsager kun ønsker at varetage en del af et uddannelsesforløb for en lærling laver man en kort uddannelsesaftale. En kort aftale skal indeholde både et praktikophold i virksomheden og et skoleophold for eleven.

Vi opfordrer alle virksomheder til så vidt muligt at lave almindelige uddannelsesaftaler for hele uddannelsesforløbet fremfor korte uddannelsesaftaler.

AUB og lønrefusion

Lærlingeløn er bestemt af overenskomsten på dit område. Når din lærlingen er på skoleophold, kan du få refunderet en stor del af lønudgifterne fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). AUB har følgende støtteordninger til arbejdsgivere:

  • Lønrefusion under lærlinges skoledel
  • Mulighed for voksenlærlingetilskud
  • Befordringstilskud i forbindelse med lærlinges skoleophold
  • Lærepladstilskud ved særlige lærlingeforløb
  • Løntilskud for lærlinge, der (uforskyldt) har mistet deres læreplads
  • Støtte til udstationering af elever i udlandet, der er mindst 1 måned i udlandet.

Se de gældende satser og opdaterede informationer på borger.dk.

Er din lærling over 25 år?
Hvis din lærling er 25 år eller mere, vil der være mulighed for voksenlærlingetilskud fra det lokale jobcenter samt tilskud fra AUB. Tilskudene kan variere. Kontakt den pågældende lærlings a-kasse, fagforening eller jobcenter, hvis du vil vide mere om voksenlærlingetilskud. 

Læs mere om reglerne for voksenlærlingetilskud (star.dk)

Diverse regler

Ferie
Lærlingen er omfattet af ferielovens bestemmelser samt de almindelige bestemmelser om ferie, som er indeholdt i overenskomsten.

Forsikring
Lærlingen er omfattet af den pågældende arbejdsgivers arbejdsskade-forsikring under oplæring i virksomheden. Når lærlingen er på skoledelen, gælder samme regel. Anmeldelse af konkrete skader på skole eller virksomhed skal foretages af arbejdsgiveren til eget forsikringsselskab.

Pension
Alt efter overenskomst skal lærlingen være omfattet af en arbejdsmarkedspension, når lærlingen fylder 20 år. Se mere om det i den konkrete overenskomst, som lærlingen er omfattet af.

Barsel
Lærlinges ret til orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption følger de samme regler som det øvrige arbejdsmarked.

Kompetencefonde
Har din virksomhed en overenskomst, som betyder, at du betaler til en kompetencefond, kan du i visse tilfælde søge om yderligere refusion, hvis en af dine ansatte går i gang med en erhvervsuddannelse.

Lærepladsen.dk

Lærepladsen.dk er en portal for virksomheder og lærlinge, hvor Undervisningsministeriet har samlet al lærepladsadministration. Lærepladsen.dk er efterhånden et vigtigt redskab for elev, virksomhed og skole. Her har alle erhvervsskoleelever lagt CV op som virksomheder kan bladre i, her kan virksomheder blive godkendt til at have lærlinge og her administreres alle uddannelsesaftaler og uddannelsesforløb for alle lærlinge i Danmark.

Vi har lavet en lille video guide til virksomheden, som du med fordel kan se, hvis du har allerede har lærlinge eller er på vej til at få det.