UDDANNELSEAKTIVITETDATO
Handelsgymnasiet hhx


 

Vinterferie
Opstart efter sommerferien
Efterårsferie
Sidste dag inden juleferie
Opstart efter nytår
Dimission

Uge 8
8. august 2022
Uge 42
20. december 2022
3. januar 2023
25. juni 2022
Teknisk Gymnasium htx
(Hjørring og Frederikshavn)

 
Vinterferie
Opstart efter sommerferien
Efterårsferie
Sidste dag inden juleferie
Opstart efter nytår
Dimission
Uge 8
9. august 2022
Uge 42
20. december 2022
3. januar 2023
24. juni 2022
EUD/EUX Business

 
Vinterferie
Opstart efter sommerferie
Efterårsferie 
Sidste dag inden juleferie
Opstart efter nytår
Uge 8
8. august 2022
Uge 42
21. december 2022
2. januar 2023
EUD/EUX
Erhvervsuddannelse
Vinterferie (GF1 og GF2)                Opstart efter sommerferie
Efterårsferie
Sidste dag inden juleferie
Opstart efter nytår
Uge 8
8. august 2022
Uge 42
21. december 2022
2. januar - 2023
Efteruddannelsesområdet

 
Opstart efter sommerferie
Efterårsferie
Sidste dag inden juleferie
Opstart efter nytår
8. august - 2022
Uge 42
21. december - 2022
2. januar - 2023