UDDANNELSEAKTIVITETDATO
Handelsgymnasiet HHX


 

Vinterferie
Dimission kl. 10 – 12
Opstart efter sommerferien
Efterårsferie
Sidste dag inden juleferie
Opstart efter nytår

Uge 8
29. juni 2024
8. august 2024
Uge 42
17. december 2024
6. januar 2025
 
Teknisk Gymnasium HTX
(Hjørring og Frederikshavn)

 
Vinterferie
Dimission
Opstart efter sommerferien
Efterårsferie
Sidste dag inden juleferie
Opstart efter nytår
 
Uge 8
28. juni 2024
8. august 2024
Uge 42
17. december - 2024
6. januar - 2025
 
EUD & EUX Business

 

Vinterferie
Afslutning for EUX2A kl. 14 – 16
Opstart efter sommerferie
Efterårsferie 
Sidste dag inden juleferie
Opstart efter nytår

Uge 8
27. juni 
5. august - 2024
Uge 42
20. december - 2024
2. januar - 2025
EUD/EUX
Erhvervsuddannelse

Vinterferie (GF1 og GF2)                Opstart efter sommerferie
Efterårsferie
Sidste dag inden juleferie
Opstart efter nytår 

Uge 8
5. august - 2024
Uge 42
20. december - 2024
2. januar - 2025
Efteruddannelsesområdet

 
Opstart efter sommerferie
Efterårsferie
Sidste dag inden juleferie
Opstart efter nytår
5. august - 2024
Uge 42
20. december - 2024
2. januar - 2025