UDDANNELSEAKTIVITETDATO
Handelsgymnasiet hhx


 

Vinterferie
Opstart efter sommerferien
Efterårsferie
Sidste dag inden juleferie
Opstart efter nytår
Dimission

Uge 8
8. august 2023
Uge 42
19. december 2023
3. januar 2024
24. juni 2023
Teknisk Gymnasium htx
(Hjørring og Frederikshavn)

 
Vinterferie
Opstart efter sommerferien
Efterårsferie
Sidste dag inden juleferie
Opstart efter nytår
Dimission
Uge 8
9. august - 2023
Uge 42
19. december - 2023
3. januar - 2024
23. juni - 2023
EUD/EUX Business

 

Vinterferie
Opstart efter sommerferie
Efterårsferie 
Sidste dag inden juleferie
Opstart efter nytår

Uge 8
7. august - 2023
Uge 42
20. december - 2023
2. januar- 2023
EUD/EUX
Erhvervsuddannelse

Vinterferie (GF1 og GF2)                Opstart efter sommerferie
Efterårsferie
Sidste dag inden juleferie
Opstart efter nytår 

Uge 8
7. august - 2023
Uge 42
20. december - 2023
2. januar - 2024
Efteruddannelsesområdet

 
Opstart efter sommerferie
Efterårsferie
Sidste dag inden juleferie
Opstart efter nytår
7. august - 2023
Uge 42
20. december - 2023
2. januar - 2024