UDDANNELSEAKTIVITETDATO
Handelsgymnasiet hhx


 
Vinterferie
Opstart efter sommerferien
Sidste dag inden juleferie
Opstart efter nytår
Dimission
Uge 8
8. august 2022
20. december 2022
3. januar 2023
25. juni 2022
Teknisk Gymnasium htx
(Hjørring og Frederikshavn)

 
Vinterferie
Opstart efter sommerferien
Sidste dag inden juleferie
Opstart efter nytår
Dimission
Uge 8
9. august 2022
20. december 2022
3. januar 2023
24. juni 2022
EUD/EUX Business

 
Vinterferie
Opstart efter sommerferie
Sidste dag inden juleferie
Opstart efter nytår
Uge 8
8. august 2022
21. december 2022
2. januar 2023
EUD/EUX
Erhvervsuddannelse
Vinterferie (GF1 og GF2)                Opstart efter sommerferie
Sidste dag inden juleferie
Opstart efter nytår
Uge 8
8. august 2022
21. december 2022
2. januar - 2023
Efteruddannelsesområdet

 
Opstart efter sommerferie
Sidste dag inden juleferie
Opstart efter nytår
8. august - 2022
21. december - 2022
2. januar - 2023