Studievalg Nordjylland

Studievejledningen på EUC Nord suppleres af Studievalg Danmark, der har ansvaret for at vejlede om valg af videregående uddannelse og erhverv. Studievalgs vejledere afvikler f.eks. kollektive arrangementer gennem hele uddannelsesforløbet på hhx, htx og eux. Desuden har de faste træffetider på de gymnasiale afdelinger.

Erhvervsuddannelseselever med interesse for at bruge deres erhvervsuddannelse som springbræt til en videregående uddannelse er også meget velkomne til at bruge disse træffetider.

Datoerne for Studievalgs træffetider fremgår af opslag mv. på de enkelte afdelinger. Det anbefales, at man booker en tid på forhånd via www.studievalg.dk/book. Vælg skole/afdeling i skolelisten.

Studievalgs faste vejledere på EUC Nord er: 

 Studievejleder
Anette Molsgaard Larsen
Tlf. 3333 2012
aml(at)studievalg.dk

Anette er fast vejleder på hhx og htx i Hjørring
  
 Studievejleder
Majbritt Kortegaard
Tlf. 3333 2018
mko@studievalg.dk

Majbritt er fast vejleder på htx i Frederikshavn