Kvalitet på erhvervsuddannelser

Vi har altid fokus på at sikre og udvikle kvaliteten af vores uddannelser og undervisning. I dette arbejde tager vi afsæt i feedback fra centrale interessenter, ligesom vi ser på forskellige nøgletal. Indblik i data kan findes herunder.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen (VTU) er en vigtig del af et godt samarbejde mellem EUC Nord og de tilknyttede oplæringsvirksomheder.

Kvaliteten af erhvervsuddannelserne kræver en konstant udvikling og tilpasning til de kompetencer, som arbejdsmarkedet har brug for nu og i fremtiden. Det kan vi kun opnå i samarbejde med virksomhederne, blandt andet ved at de deler ud af deres viden, erfaring og holdninger, så vi kan blive endnu bedre til at levere præcis det, som elever og virksomheder har brug for. Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen foretages hvert år.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2023

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2022

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2021

Herunder ses resultater fra elevernes evalueringer af undervisningen gennemført som udfoldet i Procedure for indsamling af information på EUC Nord.
 

EUD HF

Undervisningsevaluering EUD HF (Uge 43-2021 + Uge 26-2022)

GF1 & GF2

Undervisningsevaluering EUD GF - (Uge 43-2021 & Uge 25-2022)

Undervisningsevaluering EUD EUX - (Uge 43-2021 & Uge 25-2022)

Undervisningsevaluering EUD Business Voksne (Uge 43-2021 + Uge 25-2022)

Onboarding EUD GF1&GF2 (Sept.2021 - Feb.2022)

Onboarding EUD EUX (Sept.2021 - Feb.2022)

Onboarding EUX Business (Sept.2021 - Feb.2022)

 

Resultater fra den nationale trivselsmåling

Herunder ses resultater i hovedtræk fra den nationale trivselsmåling gennemført med EUC Nords elever.
 
EUD

2022
2021
2020

Ønskes mere detaljerede resultater, kan de findes via uddannelsesstatistik.dk

Centrale nøgletal opgøres løbende og minimum i forbindelse med udarbejdelse af de årlige selvevalueringsrapporter, der kan findes her. Andre udvalgte nøgletal ses herunder.

Karakteroversigt for 2021 EUD

Karakteroversigt for 2021 EUX

Ønskes yderligere nøgletal kan de findes via Uddannelsesstatistik her.

Et væsentligt bidrag til kvaliteten i undervisningen er indholdet i de lokale undervisningsplaner. En lokal undervisningsplan beskriver rammerne for undervisningen og hvilke fag og moduler eleverne skal igennem på henholdsvis grundforløb og hovedforløb.

Alle planer bliver revideret en gang om året i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg. Formålet er blandt andet at sikre eventuelle uhensigtsmæssigheder bliver rettet, samt at vi til en hver tid lever op til det lovmæssige grundlag for undervisningen.

Du kan finde vores lokale undervisningsplaner her.

EUC Nords læsehandlingsplan er et supplement til skolens opfølgningsplan.

Formålet med læsehandlingsplanen er, at EUC Nord kan gennemføre en koordineret og effektiv indsats for elever med læse- og skrivevanskeligheder, sådan at læse- og skivevanskeligheder ikke er en hindring for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Se læsehandlingsplanen her > - Revideret 24/08/2022