Strategi for 2023-2026
EUC Nords strategi skabes i dialog med og gennem analyse af omgivelserne og interes­senterne. Den formulerede mission og vision er retningsgivende, men strategien er agt­som ift. de faktiske ressourcer og rammer.

Strategien er et officielt krav men vigtig, fordi de til grund liggende drøftelser giver en stærk platform for det videre arbejde.

Strategien udfoldes løbende og tilblivelsen sker gradvist, fordi ingen kender fremtiden og fordi vi arbejder langsigtet i en politisk arena.

Se vores digitale strategi herunder eller download den som PDF her >>