Arbejdsmiljøpolitik

EUC Nord skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdere og studerende kan virke i sikre og sunde rammer, og hvor arbejdsmiljøet vurderes positivt af interessenter fx ansatte, elever og kursister og myndigheder. Alle på EUC Nord er forpligtet til at medvirke til et godt arbejdsmiljø ved at tage ansvar for sig selv og andre gennem et positivt engagement.

 

Arbejdsmiljøpolitikkens formål:

  • At supplere personalepolitikken på arbejdsmiljøområdet
  • At sikre at de mål, der er vedtaget på baggrund af arbejdsmiljøpolitikken og APV handlingsplaner, gennemføres

 

Det er vores politik:

  • at overholde gældende arbejdsmiljølovgivning
  • at revidere virksomhedens APV hvert 3 år
  • at gennemføre elevtrivselsundersøgelse (ETU) efter gældende regler
  • at arbejde for stadige arbejdsmiljøforbedringer
  • at opsætte nye delmål årligt

Arbejdsmiljøpolitikken revideres en gang årligt, for at sikre alle aspekter er medtaget. Desuden vil der her blive fulgt op på eksisterende og sat nye målbare mål, som skal sikre politikken efter-leves.

 

Ansvar:
Ledelsen på alle niveauer og Arbejdsmiljøudvalget har ansvaret for, i samarbejde med medar-bejderne at yde en aktiv indsats for at sikre det gode arbejdsmiljø. Derfor skal den enkelte chef og arbejdsmiljøudvalget skabe engagement og forståelse for arbejdsmiljøarbejdet. Den enkelte chef skal endvidere prioritere ressourcer til arbejdsmiljø samt inddrage arbejdsmiljøet som en fast del af opgaverne i afdelingens hverdag.