Bestyrelse

John Karlsson

John Karlsson

Afdelingsformand

Udpeget af: Metal Vendsyssel

Richard Fynbo

Richard Fynbo

Næstformand

Udpeget af: DI Vendsyssel

Peter Hvilshøj

Peter Hvilshøj

Adm. Direktør

Udpeget af: DI Vendsyssel

Birte Dyrberg

Birte Dyrberg

Advokat

Udpeget af: Dansk Erhverv

Henning Østergaard Jørgensen

Henning Østergaard Jørgensen

Murermester

Udpeget af: Dansk Byggeri

Gitte Block Andersen

Gitte Block Andersen

Næstformand/ faglig sekretær 3F Region Nordjylland

Udpeget af: 3F Region Nordjylland

Mikael Klitgaard

Mikael Klitgaard

Borgmester

Udpeget af: Frederikshavn, Hjørring og Brønderselv Kommune

Jonna Vestergaard

Jonna Vestergaard

Sektorformand HK Stat Nordjylland

Udpeget af: HK Nordjylland

Lene Augusta Jørgensen

Lene Augusta Jørgensen

Rektor

Udpeget af: Selvsupplering EUC Nords bestyrelse

Ellen Margrethe Thomsen

Ellen Margrethe Thomsen

Underviser

Udpeget af: EUC Nords lærere

Andreas Slotved

Andreas Slotved

HHX 3c 2019 – Hjørring

Udpeget af: Elevrepræsentant

Medlemmer uden stemmeret

Gitte Nyquist

Gitte Nyquist

Tillidsrepræsentant

Udpeget af: EUC Nords teknisk-administrative personale

Frida Loksø

Frida Loksø

HTX 3x 2019 – Hjørring

Udpeget af: Elevrepræsentant

Tilforordnede

A. Neil Jacobsen

A. Neil Jacobsen

Direktør

Udpeget af: EUC Nords bestyrelse ift. forretningsordenen

Karsten Asmussen

Karsten Asmussen

Rektor

Udpeget af: EUC Nords bestyrelse ift. forretningsordenen

Marianne Møjen

Marianne Møjen

Ressourcedirektør

Udpeget af: EUC Nords bestyrelse ift. forretningsordenen