Lokale undervisningsplaner

Et væsentligt bidrag til kvaliteten i undervisningen er indholdet i de lokale undervisningsplaner. En lokal undervisningsplan beskriver rammerne for undervisningen og hvilke fag og moduler eleverne skal igennem på henholdsvis grundforløb og hovedforløb.

Alle planer bliver revideret en gang om året i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg. Formålet er blandt andet at sikre eventuelle uhensigtsmæssigheder bliver rettet, samt at vi til en hver tid lever op til det lovmæssige grundlag for undervisningen.


Lokale undervisningsplaner - Grundforløb 1

> Energi og Byggeri
> Gastronomi og Service
> Teknik, Metal og Motor

Lokale undervisningsplaner - Grundforløb 2

> Bygningsmaler
> Elektriker
> Eventtekniker
> Murer
> Snedker
> Træfagenes byggeuddannelser (Tømrer)

> Bager og konditor
> Ernæringsassistent
> Gastronom/kok
> Gourmetslagter
> Serviceassistent
> Tjener

> Industrioperatør
> Industritekniker
> Personvognsmekaniker
> Lastvognsmekaniker
> Entreprenør og Landbrugsmaskinuddannelsen

> Skibsmontør
> Smed

> EUS
> Detail
> Kontor
> Handel


Lokale undervisningsplaner - Hovedforløb

> Bygningsmaler
> Elektriker
> Eventtekniker
> Murer
> Murer EUX
> Snedkeruddannelserne
> Træfagenes byggeuddannelser (Tømrer)

> Ernæringsassistent
> Gastronom/kok
> Serviceassistent
> Industrioperatør

> Personvognsmekaniker
> Skibsmontør
> Smed