Kvalitet på kurser og efteruddannelse

Kursisterne på vores efteruddannelser skal have gode oplevelser med på vejen mod ny viden og nye færdigheder, ligesom vi gerne vil have et fint samspil med virksomhederne.

Derfor foretager vi forskellige undersøgelser, så vi kan forbedre oplevelsen for både kursister og virksomheder.

Vis Kvalitet

Alle personer og virksomheder som deltager i AMU-uddannelser evalueres via et landsdækkende evalueringssystem kaldet Vis Kvalitet.

Evalueringssystemet er udviklet i et samarbejde mellem ministeriet, efteruddannelsesudvalgene og uddannelsesstederne.

Deltagerne og virksomhederne vurderer gennem besvarelse af et spørgeskema deres tilfredshed med uddannelsen på en skala fra 1 til 5 - hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds.

Læs mere om evalueringssystemet på  viskvalitet.dk

Du kan herunder se link direkte til EUC Nords resultater vedrørende deltagertilfredshed og virksomhedstilfredshed.

 

Der er i systemet indlagt nogle begrænsninger, således der kun kan ses resultater for måling af deltagertilfredshed når minimum 35 deltagere har svaret. For virksomheder er grænsen 5 besvarelser. Dette sker for at sikre anonymiteten i undersøgelserne og for, at resultaterne ikke præges for meget af enkeltpersoners holdninger.

Hvis der i resultatoversigten er noteret et ”U” i stedet for nogle af resultaterne, betyder det, at der har været et ”utilstrækkeligt datagrundlag”.

 

 

Gennemførelse- og beståelsesprocenter

Nedenfor finder du links til gennemførelses- og beståelsesprocenter for AMU-uddannelser på EUC Nord.

Gennemførelsesprocenten udregnes som den andel af deltagere, der gennemfører uddannelsen.

Beståelsesprocenten udregnes som en andel af de gennemførte deltagere, der har bestået uddannelsen.