Kvalitet på kurser og efteruddannelse

Kursisterne på vores efteruddannelser skal have gode oplevelser med på vejen mod ny viden og nye færdigheder, ligesom vi ønsker et godt samspil med virksomhederne. For hele tiden at arbejde med kvaliteten i vores udbud tager vi afsæt i deres feedback, ligesom vi ser på forskellige nøgletal. Indblik i data kan findes herunder.

Arbejdsmarkedsuddannelserne

Alle personer og virksomheder som deltager i Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) evalueres via et landsdækkende evalueringssystem kaldet Vis Kvalitet.

Evalueringssystemet er udviklet i et samarbejde mellem ministeriet, efteruddannelsesudvalgene og uddannelsesstederne.

Deltagerne vurderer gennem besvarelse af et spørgeskema deres tilfredshed med uddannelsen på en skala fra 1 til 5 - hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds.

Læs mere om evalueringssystemet på viskvalitet.dk

 

Deltagertilfredshed

Du kan herunder se link direkte til EUC Nords resultater vedrørende deltagertilfredshed.

 

Der er i systemet indlagt nogle begrænsninger, således der kun kan ses resultater for måling af deltagertilfredshed når minimum 35 deltagere har svaret. Dette sker for at sikre anonymiteten i undersøgelserne og for, at resultaterne ikke præges for meget af enkeltpersoners holdninger.

Hvis der i resultatoversigten er noteret et ”U” i stedet for nogle af resultaterne, betyder det, at der har været et ”utilstrækkeligt datagrundlag”.

Gennemførelse- og beståelsesprocenter


Nedenfor finder du links til gennemførelses- og beståelsesprocenter for AMU-uddannelser på EUC Nord.

Gennemførelsesprocenten udregnes som den andel af deltagere, der gennemfører uddannelsen.

Beståelsesprocenten udregnes som en andel af de gennemførte deltagere, der har bestået uddannelsen.