Kvalitet på erhvervsuddannelser

Vores kvalitetssystem har til formål at undersøge, hvordan skolens interessenter vurderer skolen, således fokus er på at forbedre undervisningen og de rammer undervisningen foregår indenfor. I kvalitetssystemet inddrages både elever/kursister, medarbejdere og ledere, således det er et redskab der bruges i hverdagen.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen (VTU) er en vigtig del af et godt samarbejde mellem EUC Nord og de tilknyttede praktikvirksomheder.

Kvaliteten af erhvervsuddannelserne kræver en konstant udvikling og tilpasning til de kompetencer, som arbejdsmarkedet har brug for nu og i fremtiden. Det kan vi kun opnå i samarbejde med virksomhederne, blandt andet ved at de deler ud af deres viden, erfaring og holdninger, så vi kan blive endnu bedre til at levere præcis det, som elever og virksomheder har brug for.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen foretages hvert år blandt udvalgte virksomheder. På baggrund af resultaterne bliver der i dialog med virksomheder, lokale uddannelsesudvalg, medarbejdere og ledere udvalgt hvilke indsatsområder, der skal arbejdes med i de kommende år.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2022

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2021

Et væsentligt bidrag til kvaliteten i undervisningen er indholdet i de lokale undervisningsplaner. En lokal undervisningsplan beskriver rammerne for undervisningen og hvilke fag og moduler eleverne skal igennem på henholdsvis grundforløb og hovedforløb.

Alle planer bliver revideret en gang om året i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg. Formålet er blandt andet at sikre eventuelle uhensigtsmæssigheder bliver rettet, samt at vi til en hver tid lever op til det lovmæssige grundlag for undervisningen.

> Generel lokal undervisningsplan for EUC Nord

Lokale undervisningsplaner - Grundforløb 1

> Energi og Byggeri
> Gastronomi og Service
> Teknik, Metal og Motor

Lokale undervisningsplaner - Grundforløb 2

> Bygningsmaler
> Elektriker
> Eventtekniker
> Murer
> Snedker
> Træfagenes byggeuddannelser (Tømrer)

> Bager og konditor
> Ernæringsassistent
> Gastronom/kok
> Gourmetslagter
> Serviceassistent
> Tjener


> Industrioperatør Fishtech
> Industritekniker
Auto
> Skibsmekaniker
> Skibsmontør
> Mekaniker

> Smed

> EUS
> Detail
> Kontor
> Handel
> Eventkoordinator


Lokale undervisningsplaner - Hovedforløb

> Byggemontagetekniker
> Bygningsmaler
> Elektriker
> Eventtekniker
> Murer
> Snedkeruddannelserne
> Træfagenes byggeuddannelser (Tømrer)

> Ernæringsassistent
> Gastronom/kok
> Serviceassistent

> Fishtech - Industrioperatør
> Personvognsmekaniker
> Skibsmekaniker
> Skibsmontør
> Smed
> Trawl- og netmontør

Fag - Klare Mål

> Dansk D/C
> Dansk F/E
> Fysik F/E
> Matematik D/C
> Matematik F/E
> Naturfag F/E

EUC Nords læsehandlingsplan er et led i skolens øvrige handlingsplaner for øget gennemførelse.

Formålet med læsehandlingsplanen er at EUC Nord kan gennemføre en koordineret og effektiv indsats for elever med læse- og skrivevanskeligheder, sådan at læse- og skivevanskeligheder ikke er en hindring for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Se læsehandlingsplanen her > - Revideret 09/10/2017