Et væsentligt bidrag til kvaliteten i undervisningen er indholdet i de lokale undervisningsplaner. En lokal undervisningsplan beskriver rammerne for undervisningen og hvilke fag og moduler eleverne skal igennem på henholdsvis grundforløb og hovedforløb.

Alle planer bliver revideret en gang om året i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg. Formålet er blandt andet at sikre eventuelle uhensigtsmæssigheder bliver rettet, samt at vi til en hver tid lever op til det lovmæssige grundlag for undervisningen.

> Generel lokal undervisningsplan for EUC Nord

Lokale undervisningsplaner - Grundforløb 1

> Energi og Byggeri
> Gastronomi og Service
> Teknik, Metal og Motor

Lokale undervisningsplaner - Grundforløb 2

> Bygningsmaler
> Elektriker
> Eventtekniker
> Murer
> Snedker
> Træfagenes byggeuddannelser (Tømrer)

> Bager og konditor
> Ernæringsassistent
> Gastronom/kok
> Gourmetslagter
> Serviceassistent
> Tjener


> Industrioperatør Fishtech
> Industritekniker
> Auto
> Skibsmekaniker
> Skibsmontør
> Mekaniker

> Smed

> EUS
> Detail
> Kontor
> Handel
> Eventkoordinator


Lokale undervisningsplaner - Hovedforløb

> Byggemontagetekniker
> Bygningsmaler
> Elektriker
> Eventtekniker
> Murer
> Snedkeruddannelserne
> Træfagenes byggeuddannelser (Tømrer)

> Ernæringsassistent
> Gastronom/kok
> Serviceassistent

> Fishtech - Industrioperatør
> Personvognsmekaniker
> Skibsmekaniker
> Skibsmontør
> Smed
> Trawl- og netmontør

Fag - Klare Mål

> Dansk D/C
> Dansk F/E
> Fysik F/E
> Matematik D/C
> Matematik F/E
> Naturfag F/E