Forside / Værdier og pædagogisk udgangspunkt

Værdier og pædagogisk udgangspunkt

EUC Nords værdier og pædagogiske udgangspunkt reflekteres sammen med mission, vision og kultur i skolens læringskultur.

Kulturen udstikker leveregler for god adfærd og giver pejlemærker for trivsel og tryghed for ansatte og uddannelsessøgende. Hertil knytter sig et antal udsagn, som omsætter kulturen til praksis på EUC Nord.

EUC Nords kultur

EUC Nord ønsker en kultur...

 • hvor vi alle udvikler os
 • hvor vi altid udviser respekt
 • hvor vi kan være stolte af at være EUC Nord

Læringskulturen betyder, at vi vil…

 • arbejde effektivt og kvalitetsbevidst ud fra mål og strategier
 • give plads til nytænkning under hensyntagen til helheden
 • værdsætte andres tid og indsats
 • overholde beslutninger og aftaler og bakke hinanden op
 • give feed-back på en tryg og tillidsfuld måde
 • udtrykke glæde, engagement og stolthed ved vores arbejde
 • være kendt og anerkendt for kyndighed, ordentlighed og troværdighed
 • anerkende, at vi er forskellige, og bruge det som en styrke

HVAD ER ET PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT, OG HVAD SKAL DET BRUGES TIL?

EUC Nords pædagogiske udgangspunkt for uddannelsesområderne...

 • præsenterer vores faglige og pædagogiske profil
 • er retningsgivende for den pædagogiske praksis og de krav, vi stiller til os selv
 • er udgangspunkt for de beslutninger, prioriteringer og refleksioner, vi foretager for at løse vore opgaver

Pædagogisk udgangspunkt for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne på EUC Nord

 • Undervisning, der er meningsfuld og faglig praksis-/virkelighedsnær
 • Undervisning, som er fleksibel og tilpasset elevernes forudsætninger
 • Undervisning, som er tidssvarende mht. materialer, udstyr og lokaler
 • Undervisning, hvor eleverne udvikler deres lyst og evne til at deltage i et demokratisk samfund
 • Faglig stolthed og fagenes værdier som ramme for personlig og social udvikling (tekniske erhvervsuddannelser)

Vi vil møde eleven...

 • med en anerkendende og ressourceorienteret tilgang
 • som en aktiv, ansvarlig og reflekterende deltager

Vi vil arbejde på at...

fremme elevernes selvstændighed, kreativitet og lyst til at lære

inddrage eleverne aktivt i skolens liv, i såvel faglige som sociale sammenhænge

Pædagogisk udgangspunkt for de erhvervsgymnasiale uddannelser på EUC Nord

Erhvervsgymnasierne på EUC Nord tilbyder eleverne

 • undervisning, som fremmer læring ved den enkeltes egenaktivitet
 • undervisning og læring, som er fleksibel og tilpasset elevernes forudsætninger
 • undervisning og læring, som er tidssvarende mht. materialer, udstyr og lokaler
 • undervisning og læring, der giver mulighed for at bearbejde og udvikle den enkeltes vidensniveau på baggrund af såvel teoretiske som virkelighedsnære ”eksperimenter”
 • undervisning og læring, der bygger på tolerance, trivsel og glæde
 • undervisning og læring, der bidrager til at udvikle elevernes lyst og evne til at fungere som ansvarlige, engagerede og demokratiske samfundsborgere

Vi vil inddrage eleven...

 • i hverdagens interne beslutningsprocesser – både i forbindelse med undervisningen, men også i forbindelse med aktiviteter af organisatorisk eller social karakter
 • i et fællesskab præget af ansvarlighed, åbenhed og engagement

Vi vil arbejde på...

 • at tilrettelægge læreprocesser og skabe forskellige læringsrum, der giver udfordringer og fremmer læring for den enkelte
 • at udvikle elevernes selvforståelse, omverdensforståelse og personlig myndighed
 • at bringe eleverne videre i uddannelse og job


Værdier og pædagogisk udgangspunkt (PDF) >>