Opdateret oktober 2017

Politik og procedurer for elever og kursister vedrørende indtagelse eller salg af euforiserende stoffer på EUC Nord, herunder skolehjemmene. 

Formål 
At sikre et godt uddannelsesmiljø for alle elever og kursister på skolen.

At sikre et godt væremiljø for alle elever og kursister på skolehjemmet.
At elever, der vælger at overtræde skolens og skolehjemmets ordensregler, skal være klar over konsekvenserne.

Politik 
Indtagelse eller salg af euforiserende stoffer på skolen, herunder skolehjemmet accepteres ikke.
Skolen samarbejder med politiet i forhold til at undgå euforiserende stoffer på skolen. 

Procedure 
Alle ansatte på skolen har pligt til at være opmærksom på eventuel indtagelse eller salg af euforiserende stoffer og til at informere deres nærmeste foresatte herom, hvis det er tilfældet. 

En elev eller kursist, der mistænkes for indtagelse eller salg af euforiserende stoffer, skal konfronteres med dette og have mulighed for at udtale sig. 

Uddannelseschefen har kompetence til at bortvise eleven/kursisten, hvis det konstateres, at denne er påvirket af euforiserende stoffer. En bortvisning vil ligeledes forekomme ved indtagelse, besiddelse, salg eller videregivelse af enhver form for euforiserende stoffer. Bortvisningen vil ske både mundtlig og skriftligt.  

Eventuel arbejdsgiver eller anden uddannelsesansvarlig myndighed vil altid blive orienteret. Ved bortvisning på grund af salg af euforiserende stoffer, vil politiet altid blive orienteret. 

Elevvilkår 
Skolen forbeholder sig ret til at foretage en uanmeldt test enten på enkeltpersoner eller på hele hold. Dette iværksættes af uddannelseschefen. Skolen kan initiere afsøgning på skolens område med narkohunde.

En elev, der ønsker hjælp i en misbrugssituation, eller som ønsker at hjælpe andre elever ud af deres misbrug, kan altid henvende sig med fuld anonymitet til en studievejleder, en skolehjemsassistent eller en anden ansvarlig på skolen. Disse kan være behjælpelig med at skabe kontakt til professionelle behandlere.

Skolens politik er dog altid gældende uanset, om man har søgt hjælp eller ej.