EUC Nord skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdere og studerende kan virke i sikre og sunde rammer, og hvor arbejdsmiljøet vurderes positivt af både ansatte, studerende og myndigheder. Alle på EUC Nord er forpligtet til at medvirke til et godt arbejdsmiljø ved at tage ansvar for sig selv og andre gennem et positivt engagement.

Det er vores politik:

  • at overholde gældende arbejdsmiljølovgivning
  • at revidere virksomhedens APV hvert 3 år
  • at gennemføre undervisningsmiljøvurdering (UMV) efter gældende regler
  • at arbejde for stadige arbejdsmiljøforbedringer
  • at opsætte nye delmål årligt  

Arbejdsmiljøpolitikken revideres en gang årligt, for at sikre alle aspekter er medtaget. Desuden vil der her blive fulgt op på eksisterende og sat nye målbare mål, som skal sikre politikken efterleves.  

Arbejdsmiljøpolitikkens formål

  • at supplere personalepolitikken på arbejdsmiljøområdet
  • at sikre at de mål, der er vedtaget på baggrund af arbejdsmiljøpolitikken og APV handlingsplaner, gennemføres