EUD-indgang: Energi og byggeri - Snedker

Lokalt uddannelsesudvalg for snedkeruddannelserne - hovedforløb

Deltagere fra EUC NORD kan være: Afdelingsdirektør, uddannelseschef, uddannelsesleder, lærer- og elevrepræsentant.

Ajourført 13. januar 2022

Repræsentation Stilling Navn Virksomhed/organisation
Arbejdstager Formand Per Hørby Pedersen 3F
Arbejdsgiver Næstformand Jesper Johansen Dansk Byggeri, Postboks 2125, 1015 København K
Byggeriets Arbejdsgivere Direktør Kaj Bundgård Dansk Byggeri, Postboks 2125, 1015 København K
Arbejdstager Esben Kellemann Thomsen 3F Skagerak, Vandværksvej 30, 9800 Hjørring
EUC Nord Uddannelseschef Steffen Damgaard EUC Nord, M. P. Koefoeds Vej 10, 9800 Hjørring
EUC Nord Faglærer Jesper Levinsen EUC Nord, M. P. Koefoeds Vej 10, 9800 Hjørring
EUC Nord Tilforordnet Kjeld Pedersen EUC Nord, M. P. Koefoeds Vej 10, 9800 Hjørring