Arbejdsmiljøcertificeret efter DS/OHSAS 18001:2008 og bekendtgørelse 1193 af 9. okt. 2013

OHSAS 18001, der står for Occupational Health and Safety Assessment Series, er en standard med fokus på arbejdsmiljøet.

Den indeholder en række krav bl.a. til både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Det er et arbejdsmiljøledelsessystem, bestående af politikker og målsætninger, risikovurdering, dokumentation, kommunikation og ledelse.

Fordele ved certificering iht. OHSAS 18001 og bek. 1193

  • Arbejdsmiljøstandarden OHSAS 18001 er den mest kendte model for ledelsessystemer til certificering af arbejdsmiljøet i verden.
  • OHSAS 18001 har samme struktur som ISO 14001 og kan således sidestilles med andre ledelsessystemer.
  • Øget engagement, tryghed og trivsel hos medarbejdere og ledelse.
  • Udvikling og fastholdelse af organisationens arbejdsmiljøfokus.
  • En rummelig arbejdsplads, med et arbejdsmiljø, hvor der også er plads til personer med nedsat arbejdsevne eller svagere forudsætninger.
  • Integrerer indsatsen for sundhed som en del af arbejdsmiljøarbejdet

> Se arbejdsmiljøcertifikatet her
> Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Se certifikatet herover..