Værd at vide om efteruddannelse på EUC Nord

På EUC Nord tilbyder vi forskellige former for efteruddannelse.

AMU-kurser

AMU er en forkortelse for Arbejdsmarkedsuddannelser, og er især rettet mod ufaglærte og faglærte. Undervisningen er både praktisk og teoretisk og kan være tilrettelagt på fuld tid eller på deltid.

AMU består af korterevarende kurser, som man kan tage enkeltvis eller stykke sammen efter behov. På den måde kan de passe sammen med et arbejde. Alle kurserne er kompetencegivende, og nogle af dem giver merit til erhvervsudannelserne.

Der er mulighed for VEU-kompensation.

IV-kurser

IV står for Indtægtsdækket Virksomhed og er typisk kortere kurser eller kursusforløb, som ikke udbydes som AMU-kurser.

Akademiuddannelser

Akademiuddannelser er videregående uddannelser, man kan tage på deltid.

Uddannelserne henvender sig til voksne med erhvervserfaring. Man skal desuden have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse for at blive optaget.

Er man faglært, kan man videreuddanne sig til akademiniveau. Har man allerede en erhvervsakademiuddannelse, kan man specialisere eller ajourføre sig fagligt med enkelte moduler.

Du kan tilmelde dig alle tre former for kurser via vores kursuskatalog. Ved tilmelding til AMU-kurser føres du videre til voksenuddannelse.dk, som er en tilmeldingsside for AMU-kurser, der udbydes af tekniske skoler, handelsskoler, amu-centre, sosu-skoler og landbrugsskoler.

Er du ledig, skal du enten henvende dig til din a-kasse eller dit jobcenter.

Læs om AktuelleUdbudsgodkendelser  her >> 


Tilmeldings- betingelser

Regler for optagelse på AMU kurser

Fakta om AMU-kurser

Du melder dig til AMU på www.voksenuddannelse.dk. Her finder du alle AMU-kurserne i hele landet.

Udlægningsaftaler

Her finder du udlægningsaftalerne for 2024