Førstehjælp

Førstehjælp Basisuddannelser

Det er et krav, at basisuddannelse skal have en varighed af mindst 4 timer.
Derfor skal basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker” altid sammenkøres med ”Førstehjælp ved hjertestop” eller en tilvalgsuddannelse af minimum 2 timers varighed

Titel Indhold Varighed Pris
Førstehjælp ved hjertestop Bevidsthedstilstand, Overlevelseskæden, Basal genoplivning, Brug af hjertestarter (AED), Stabilt sideleje, Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos en voksenperson 4 timer Kr. 4.950,- + moms pr. hold - Max. 16 deltagere
Førstehjælp ved ulykker (skal tages i sammenhæng med andet modul så varighed bliver mindst 4 timer i alt) Skab sikkerhed og stands ulykken, Nødflytning og stabilt sideleje, Vurdering af personen og livreddende førstehjælp, Tilkald hjælp, Førstehjælp – bevidsthedspåvirkning - vejrtrækning, Førstehjælp ved tegn på kredsløbssvigt, Psykisk førstehjælp 2 timer Kr. 2.750,- + moms pr. hold - Max. 16 deltagere

Førstehjælp Funktionsuddannelser

Alle funktionsuddannelser kan gennemføres uden tidligere erhvervet førstehjælpsbevis

Titel Indhold Varighed Pris
Medborgerførstehjælp Førstehjælp ved hjertestop, Førstehjælp ved ulykker, Førstehjælp til akut opståede sygdomme, Førstehjælp til akutte skader 7 timer Kr. 8.250,- + moms pr. hold - Max. 16 deltagere
Førstehjælp for voksne med ansvar for børn Førstehjælp ved hjertestop tilpasset børn, Førstehjælp og forebyggelse til børn, Forebyggelse af drukning og betydningen af fastspænding i bil. 7 timer Kr. 8.250,- + moms pr. hold - Max. 16 deltagere
Førstehjælpere med særligt ansvar Førstehjælp ved hjertestop, 2. del i Førstehjælp ved ulykker, Førstehjælp til blødninger, Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet, Førstehjælp til småskader, Førstehjælp til sygdomme, Forbrændinger, ætsninger og forgiftninger 12 timer Kr. 13.200,- + moms pr. hold - Max. 16 deltagere

Førstehjælp Opdateringsuddannelser

Uddannelserne gennemføres med udgangspunkt i, at deltagerne indenfor 24 måneder har gennemført basisud­dannelserne ”Førstehjælp ved hjertestop” og ”Førstehjælp ved ulykker” eller modulerne ”Hjerte-lunge-redning” og ”Genoplivning med hjertestarter”

Titel Indhold Varighed Pris
Opdatering af førstehjælp ved hjertestop Repetition af indhold af Basisuddannelserne: Førstehjælp ved hjertestop, Førstehjælp ved ulykker, Førstehjælp til blodprop i hjertet samt tilstanden slagtilfælde, Brug af hjertestarter (AED) 3 timer Kr. 4.400,- + moms pr. hold - Max. 16 deltagere
Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp Repetition af indhold af Basisuddannelserne: Førstehjælp ved hjertestop, Førstehjælp ved ulykker, Udførelse af førstehjælp til blødning, forbrændinger, skoldninger, forgiftninger og ætsninger, Nødflytning 3 timer Kr. 4.400,- + moms pr. hold - Max. 16 deltagere

Aktuelle kurser

Der er pt. ingen aktuelle kurser til denne kategori. Kontakt skolen for yderligere information.

Er du i tvivl?

Kontakt vores uddannelsessekretær for nærmere oplysninger.

Karina Mariegaard

Karina Mariegaard

Uddannelsessekretær

km@eucnord.dk 
+45 7224 6213