Efteruddannelse på EUC Nord

EUC Nord tilbyder efteruddannelse til ansatte i virksomheder – både offentlige og private – samt til enkeltpersoner.

Vi udbyder både åbne standardkurser og specifikke kurser, der er udviklet på baggrund af virksomhedernes specifikke arbejdsopgaver og behov. Vi har gennem de seneste år udviklet os til at kunne tilbyde efteruddannelse/kurser af høj kvalitet inden for en lang række fagområder. Det handler om fleksibel efteruddannelse i Vendsyssel.

Kompetent og professionel undervisning


EUC Nords undervisere er professionelle med stor pædagogisk erfaring og specialiserede inden for de områder, vi underviser i. Vi vægter pædagogiske udvikling lige så højt som den faglige udvikling.

Kursusmaterialet er udviklet af undervisere i nøje overensstemmelse med den pædagogiske linje, og kvaliteten sikres bl.a. ved evaluering af hvert enkelt kursusforløb og det samlede kursuskoncept.

Vi tilbyder kvalifikations- og kompetenceafklaring inden for alle områderne.

Fleksibel efteruddannelse

EUC Nord står for fleksibel efteruddannelse. Det betyder at vi tager udgangspunkt i din situation og rådgiver dig, så du opnår nye kompetencer gennem efteruddannelse, som hjælper dig eller din virksomhed til at nå nye mål.

Konsulentservice hos EUC Nord

EUC Nord kan tilbyde en række kompetencer som ekstra service til vores kunder.

Ledelses- og medarbejder- udvikling

Vi dækker bredt indenfor ledelses- og medarbejderudvikling.

Besøg

Der kan aftales et uformelt besøg

Uddannelses- forløb

Tilbud på uddannelsesforløb for virksomhedens medarbejdere

Opkvalificering

Opkvalificering af nyansatte på virksomheden

Vejledning og planlægning

Stort antal faglærere kan vejlede og bistå med planlægning af indhold i uddannelserne så det matcher den ansatte og virksomhedens behov

Proces i virksomheden

Tilbud på proces i virksomheden inden uddannelsen starter og på at anvende den nye viden/transfer, som medarbejderne har fået på uddannelse

Vejledning om økonomi og regler

Vejledning om love, økonomi og regler indenfor efteruddannelse

Samarbejde

Kan vi ikke selv løse opgaven har vi et samarbejde med andre skoler i regionen, hvor vi kan anvise en samarbejdspartner

Kontakt en af vores konsulenter og hør nærmere