Velkommen til EUD Energi & Byggeri i Frederikshavn

Kære nye elever på byggeriuddannelsen på EUC Nord,

Jeg vil gerne byde jer alle hjerteligt velkommen til jeres nye uddannelse og til EUC Nord. I har truffet en fremragende beslutning ved at vælge at starte på byggeriuddannelsen, og vi er glade for at have jer som en del af vores skolefællesskab.

I de kommende år vil I blive udfordret, lære en masse og udvikle jeres færdigheder inden for byggeri. Vi er her for at støtte jer i jeres uddannelsesrejse, og vores erfarne undervisere vil guide jer igennem jeres uddannelse og hjælpe jer med at nå jeres mål.

På EUC Nord vil I finde et spændende og dynamisk læringsmiljø, hvor I vil møde andre engagerede og ambitiøse elever.

Vi opmuntrer til samarbejde, og I vil få mulighed for at arbejde i teams og dele jeres ideer og viden med hinanden.

Vi er meget glade for at have jer som en del af vores skole, og vi glæder os til at se jer blive dygtige fagfolk.

Venlig hilsen

Steffen Damgaard
Uddannelseschef Energi og Byggeri

Kontaktpersoner

Dorte Linnerup

Uddannelsesleder
Tlf. 7224 6604
dli@eucnord.dk

Maria Dolmer Bruun

EUD-vejleder
Tlf. 7224 6649
mdbr@eucnord.dk

Mona Eriksen

Læsevejleder
Tlf. 7224 6934
mer@eucnord.dk

Annette Nielsen

Uddannelsessekretær
Tlf. 7224 6418
niel@eucnord.dk

Hvor bor Energi & Byggeri i Frederikshavn?

Energi & Byggeri er en del af EUC Nord. Du finder os på adressen Knivholtvej 18, 9800 Frederikshavn. Vi holder mest til i byggehallen, der har lokalenummer 1336. Du kan ringe til os på tlf. 7224 6000 og maile på info@eucnord.dk. Vi deler bl.a. adresse med en del landtransportkurser.

 

Program for de første uger

I de første 14 dage holder vi introduktion til alle de nye ting, du skal forholde dig til: skolen, lærerne og fagene. Du vil også få en generel introduktion til al vores IT, som vi bruger i undervisningen. Til sidst tager vi på kanotur på Uggerby Å sammen med eleverne fra Hjørring. Efterfølgende står den på hygge og overnatning i bivuak på EUC Nord.

 

Husk at medbringe

Du skal medbringe en computer (Apple eller PC- helst ikke Chromebook). Det vil også være en god idé med noget at skrive med og på - papir og blyant. I kantinen findes mikrobølgeovne, hvis du skal have varmet medbragt mad.

Allerede fra den første dag skal du have sikkerhedssko på, så dem må du ud og købe før du starter. På den første dag får I et tilbud om køb af billigt arbejdstøj fra BYGMA i Hjørring. I kan selvfølgeligt også købe jeres arbejdstøj på forhånd.

Lectio og andre studiesystemer

Vi bruger IT-systemet Lectio til al studieadministration samt til lektier, opgaver, fraværsregistrering osv. Lectio kan rigtig meget, og du skal nok få en grundig introduktion til det. Vi bruger It's Learning i undervisningen.

Software til undervisningen stiller skolen til rådighed, så du kan installere det på din egen computer. Du vil få gratis adgang til Microsoft Office 365 og alle de programmer der ligger herunder.

 

Vejledning

Vores vejleder hedder Maria Dolmer, og hende finder du på vejlederkontoret på Hånbækvej, men hun kommer tit forbi Knivholtvej 18. Maria kan hjælpe med mange ting og du er altid velkommen til en snak med hende. Har du faglige eller sociale udfordringer, som skolen skal tage hensyn til, så kan du snakke med Maria. Er du ordblind eller talblind? Har du et fysisk handicap eller en diagnose? Vi hjælper med støttetimer og hjælpemidler.

 

IT Support

Skolens IT-afdeling holder til på Hånbækvej 50. De har åbent mellem kl. 8.00 og 10.00 eller ringe på tlf. 7224 6111. Så kan de hjælpe dig med din egen computer eller nogle af de programmer du benytter i din skolegang. Du kan også benytte en af de vejledninger, som findes på eucnord.dk/it.

 

Computerudstyr

For at få bedste ud af undervisningen skal du medbringe din egen computer. Vi anbefaler en Apple eller en PC. Chromebooks ser vi helst ikke, at du medbringer. Computeren bør ikke være mere end 3 år gammel, så vi er sikre på, at den kan køre de programmer du skal bruge i undervisningen.

 

Støtte i undervisningen

Har du særlige fysiske eller sociale udfordringer, så kan vi sikkert hjælpe dig, så din skolegang bliver lettere. Vi yder SPS (specialpædagogisk støtte), hvis du er ord- eller talblind, har en diagnose (fx. angst, depression eller ADHD) eller har et handicap, hvor du har brug for særlige fysiske hjælpemidler (fx. hævesænkebord, kørestol osv.). I første omgang skal du snakke med din vejleder om dette.

 

Bøger

Det meste af undervisningen foregår med digitale undervisningsmaterialer. Vi bruger stort set ikke fysiske bøger i undervisningen. Du har mulighed for at printe undervisningsmaterialet ud på skolen.

 

Ordensregler og rygepolitik

Vores studie- og ordensregler er fælles for hele skolen. Her kan du læse om, hvad du må og ikke må, når du er i skole, på studietur, til fest eller andre aktiviteter, som din uddannelse står for.

I studie- og ordenreglementet kan du også læse om vores rygepolitik. Vi har røgfri skoletid og det betyder, at der ikke må ryges i skoletiden, hverken på eller uden for skolens område. Røgfri skoletid gælder for alle, der færdes på skolen, og omfatter også rygerelaterede produkter som e-cigaretter og snus.

 

SU - Statens Uddannelsesstøtte

Du kan søge om SU, når du er blevet 18 år. Der er forskellige satser, som du kan læse mere om på su.dk.

EUC Nord har sin egen SU-vejledning, som du kan kontakte hverdage mellem kl. 10 til 12. på tlf. 7224 6211 eller mail suvejledning@eucnord.dk 

Kontor og sekretær

Jeres uddannelsessekretær hedder Annette Nielsen, og hun har adresse på Hånbækvej 50 i Frederikshavn. Du kan se hendes kontaktinfo for oven. 

 

Kantine

Kantinen ligger lige til højre for indgangen og har åbent fra kl. 8.00 til kl. 14.00. Her kan du få mad og drikke, slik, frugt og kager. Til frokost serveres både kold og varm mad og bestiller du på forhånd kan du få rabat. Varm mad skal bestilles inden kl. 9.30.

 

Parkering

Der er fri parkering på Knivholtvej. Vi har ingen ladestandere til elbiler. Der er også overdækket parkering til cykler og knallerter.

 

Transport

Fra Frederikshavn Banegård går bus nr. 1 mod Knivholtvej. Du skal stå af nær Knivholtrundkørslen og gå det sidste stykke. Den anden vej kan du tage bussen lige over for skolen og direkte til Frederikshavn Banegård.