Hvad er en erhvervsuddannelse?

En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, som består af både skoleforløb og læretid i et firma. Der findes over 100 forskellige erhvervsuddannelser i Danmark og nogle af dem kan du starte på hos EUC Nord.

En erhvervsuddannelse består af et grundforløb efterfulgt af et hovedforløb i en virksomhed - en læreplads. Alt efter din alder og erfaring, så sammensættes de enkelte dele af uddannelsen forskelligt.

En almindelig erhvervsuddannelse betegnes som en EUD-uddannelse. En EUX-uddannelsen kombinerer en EUD-uddannelse med gymnasiale fag, så du får både studenterhue og svendebrev. Og en EUV-uddannelse henvender sig til dig som er over 25 år og dermed kan komme i vokselære.

Kommer du direkte fra folkeskolens 9. eller 10. klasse (eller senest 1 år efter), så starter du din på en fagretning på Grundforløb 1 (GF1). Efter GF1 kommer du på GF2 og derefter starter du på hovedforløbet som afsluttes med en svendeprøve.

Kommer du ikke direkte fra folkeskolens 9. eller 10. klasse (eller senest 2 år efter) men er under 25 år, så starter du på GF2 og derefter hovedforløb som beskrevet ovenfor.

Er du over 25 år kan du starte på en EUV-uddannelse. Her tæller din tidligere uddannelse og erfaring ind på længden af din uddannelse.

Særlige forløb
På EUD har man mulighed for at udvikle uddannelser til mange forskellige målgrupper. På EUC Nord udbyder vi fx. GF+, som tilbydes elever, der har brug for en ekstra hjælpende hånd inden de starter på et rigtigt grundforløb.

Et andet særligt forløb er Stud. Håndværk, som er et forkortet grundforløb 2 vi tilbyder studenter som gerne vil i gange med elektriker- eller skibsmontøruddannelsen. Pga. merit får de 10 ugers rabat på hele grundforløbet. 

Skolehjem - for dig der er langt hjemmefra.

På EUC Nord tilbyder vi skolehjem til alle EUD-elever, som har mere end 1 time og et kvarter i skole (med offentlig transport). Her kan du bo sammen med andre unge, mens du er under uddannelse på EUC Nord. 

Læs mere skolehjemmet og kollegiet her.

Uddannelsesaftale - læreplads

En vigtig del af enhver erhvervsuddannelse, er at finde en læreplads i en virksomhed. Det er noget skolen hjælper dig med og vi tilbyder også skolepraktik på en lang række uddannelser.

Der findes mange forskellige måder at lave en uddannelsesaftale, som den kontrakt du laver med virksomheden hedder. Nedenfor kan du læse om de forskellige typer og fordele/ulemper ved dem.

En virksomhed påtager sig at uddanne dig i et uddannelseforløb, der som minimum omfatter hele hovedforløbet eller et kompetencegivende trin. Du kommer typisk i lære hos éen virksomhed i hele din læretid som består af en række skoleophold på 5 til 10 ugers varighed. Resten af tiden er du hos virksomheden.

Med en Ny mesterlære-aftale erstattes dit grundforløb med et læringsforløb i en virksomhed. Du skal lære det samme som på gurndforløbet og du skal også til grundforløbsprøve for at komme videre til hovedforløbet.

Ny mesterlære, er for dem, der bare gerne vil ud og arbejde og som lærer bedst med hænderne.

Ved en kombinationsaftale opdeles din læretid på forhånd, så du kommer omkring flere forskellige virksomheder.

Man kan lave kombinationsaftale, hvis virksomheden ikke har nok arbejde til en lærling eller ikke kommer omkring alle de målepinde som uddannelses bekendtgørelse kræver. En kombinationsaftale gælder for hele læretiden.

Kort uddannelsesaftale betyder at du er i lære hos en virksomhed i en kortere periode - fx. ½ eller helt år. Derefter skal du finde en ny virksomhed, hvor du kan fortsætte din læretid.

Korte aftaler bruges meget i byggebranchen, hvor konjukturerne kan svinde meget hurtigt og det derfor kan være svært at se blot 6 mdr. frem i tiden.

 

Rejs til udlandet med din uddannelse!

Der er gode faglige og sociale grunde til at tage på studieophold i udlandet.
Du bliver bedre til sprog, møder nye venner, og du lærer en anden kultur og studieform at kende.
Et studieophold kan også give dig mulighed for at tage en faglig specialisering, som ikke findes i Danmark,
og det kan være første skridt på vejen til et job i udlandet på et senere tidspunkt.

Læs mere

 

Kvoteuddannelser

EUC Nord har fra januar 2024 kvoter på følgende uddannelser:

Møbelsnedker

Eventtekniker

Kvotepladser på uddannelserne betyder, at et begrænset antal elever på hver uddannelse kan starte på grundforløb 2 uden at have en underskrevet uddannelsesaftale.

Eksamenshåndbog

Ja, du skal også til eksamen på en erhvervsuddannelse! Læs håndbogen og se, hvilke fag du kan komme op i og hvordan det foregår. Spørg gerne vores vejledere for uddybning.

Eksamenshåndbog      Prøve og eksamen


Er du i tvivl?

Kontakt vores studievejledere Morten Gaust, Lone Larsen, Maria Dolmer Bruun eller Maj-Britt Hjortholm for nærmere oplysninger.

Morten Gaust

Morten Gaust

Studievejleder

mga@eucnord.dk
+45 7224 6084  

Lone Larsen

Lone Larsen

Studievejleder

lla@eucnord.dk 
+45 7224 6086

Maria Dolmer Bruun

Maria Dolmer Bruun

Studievejleder

mdbr@eucnord.dk 
+45 7224 6649

Maj-Britt Hjortholm

Maj-Britt Hjortholm

Studievejleder

mah@eucnord.dk 
+45 7224 6458