Studievejledning

Lene Kristensen

Lene Kristensen

Studievejleder

lk@eucnord.dk 
+45 7224 6771

Er du i tvivl?

Studievejlederen på HTX Hjørring hedder Lene Kristensen. Du kan kontakte hende på tlf. 7224 6771 eller mail lk@eucnord.dk.

Du er velkommen til at kontakte Lene, hvis du har spørgsmål vedr. hverdagen på HTX. Om adgangskrav, studieretninger og fag i øvrigt. Du er også velkommen til at rette henvendelse, hvis du har brug for en snak om mulighederne for uddannelse efter HTX.

Optagelse

Kontakt evt. Ungdommens Uddannelsesvejledning for nærmere oplysninger om optagelseskrav m.m.
UU Frederikshavn | UE Hjørring

Du kan udfylde et ansøgningsskema på optagelse.dk.

Studievalg Danmark

Skolen har tilknyttet en fast vejleder fra Studievalg Danmark, der vejleder ifm videregående uddannelse. I løbet af gymnasietiden afholder Studievalg Danmarks vejleder oplæg for eleverne på skolen. Desuden vil eleverne i løbet af gymnasietiden også få tilbud om at deltage i eksterne uddannelsesarrangementer.

Læs mere om Studievalg Danmark.

SU

Vil du vide hvordan du søger SU, kan du søge mere information på SU-styrelsens hjemmeside su.dk eller du kan kontakte uddannelsessekretæren på HTX for mere information.

Befordring

Vil du vide mere om befordring til og fra skole, kan du søge mere information på ungdomskort.dk eller du kan kontakte uddannelsessekretæren på HTX.

Specialpædagogisk støtte

spsu.dk
Har du brug for specialpædagogisk støtte under din uddannelse på HTX, kan du kontakte studievejlederen på uddannelsen, så vil du blive inviteret til en samtale, hvor I snakker om dine behov og ønsker. Du vil efterfølgende blive indkaldt til en læsescreening, der afgør, om du kan få tildelt hjælpemidler.