Det' HTX

HTX – Teknisk Gymnasium i Hjørring tilbyder en 3-årig gymnasial uddannelse med fokus på bl.a. Naturvidenskab, Bioteknologi, Kommunikation, Teknologi og Design samt Idræt. 
På HTX i Hjørring tilbyder vi 5 forskellige studieretninger. Fælles for alle studieretningerne er, at vi arbejder med teknologiske og samfundsmæssige problemstillinger, hvor vi altid tager udgangspunkt i virkeligheden.

Vi er et relativt lille gymnasium, så lærere og elever arbejder tæt sammen, og skolen er generelt præget af nærhed og samarbejde.
Som alle andre gymnasier tilbyder vi også nogle livlige fester, studieture, fredagscaféer, introtur, lækker kantine, lounge-områder, sjove traditioner og et studieliv, man husker hele livet. 

Studieområdet

Studieområdet er en betegnelse for et tværfagligt samarbejde mellem fagene og strækker sig over alle 3 år. Virkelighedsnære problemstillinger er sammensatte, og løsninger forudsætter derfor, at fagene bidrager med hver deres kerneområder. 
Studieområdet fokuserer på faglig fordybelse og refleksion, og at praksis og teori er hinandens forudsætninger. Alle forløb såvel som den afsluttende prøve fokuserer på fagenes studieteknikker og arbejdsmetoder.

Grundforløb

De første 3 måneder på HTX-uddannelsen kaldes for grundforløbet. Her sigter undervisningen mod, at du opnår en  grundlæggende faglig indsigt i uddannelsens fag og opbygning. Grundforløbet er særligt rettet mod at gøre dig klar til at vælge den studieretning, der er rigtig for dig.

Studieretninger

På HTX i Hjørring udbyder vi 5 forskellige studieretninger. Du starter på din studieretning efter de første 3 måneder af uddannelsens første år. Studieretningsforløbet er din resterende tid på uddannelsen. Dit valg af studieretning er med til at give dit uddannelsesforløb en tydelig faglig profil, hvor du i høj grad for mulighed for at fordybe dig i det, du interesserer dig for.

Teknologi

Faget teknologi er et særligt fag, som du kun finder på HTX. I teknologifaget lærer du at koble teori og virkelighed. Du udfolder dine praktiske og kreative evner samtidig med, at du forholder dig til problemstillinger fra den virkelige verden. I teknologifaget arbejder du projektorienteret og i grupper. Teknologi er et fag, hvor du i høj grad kommer ud af klasselokalet og ind i værksteder og laboratorier.

Teknikfag

Teknikfaget er som teknologifaget et projektfag, hvor du arbejder produktorienteret i værksteder og laboratorier, og det er et fag, du kun finder på HTX. Det fylder en trediedel af skemaet i 3.g og det er et A-fag.

Teknikfaget er et valgfag, og du skal vælge ét af disse fag:
Teknikfag A
1. Byggeri og energi
2. Proces, levnedsmiddel og sundhed
3. Digitalt design og udvikling
4. Udvikling og produktion indenfor maskinteknik

Valgfag

På HTX skal du vælge et eller to valg-fag afhængig af din studieretning. At valgfagene fylder så meget på HTX­-uddannelsen gør, at du har mulighed for at sætte et stort præg på din egen ungdomsuddannelse.

Du kan vælge mellem disse valgfag: Matematik A, Engelsk A, Fysik A, Kemi A, Samfundsfag B, Programmering B, Programmering C, Psykologi C, Innovation C  eller Tysk C.

 

Er du i tvivl?

Kontakt vores studievejleder Lene Kristensen for nærmere oplysninger om de forskellige studieretninger.

Lene kan kontaktes på tlf. 7224 6771 eller mail lk@eucnord.dk.

 

Eksamen

I løbet af dit 3-årige forløb skal du op til ni eksamener i alt. Disse ni eksamener er fordelt over alle tre år. De otte eksamener ligger i fagene og kan enten være mundtlige, skriftlige eller projekteksamener. Der er stor forskel på, hvordan eksamenerne forløber i fagene, men du vil blive orienteret om eksamensformerne af underviserne i de enkelte fag.

Den sidste eksamen er studieretningsprojektet - en større skriftlig opgave, der skal udarbejdes i 3.g. Studieretningsprojektet skrives i to selvvalgte fag om et selvvalgt emne. Opgaven skrives i december måned.