Bioteknologi A - Matematik A

Med fagene Bioteknologi og Matematik ser vi på DNA, naturen og den menneskelig krop set fra et videnskabeligt perspektiv.

Bioteknologi A - Matematik A


Måske drømmer du om at læse videre til læge, tandlæge, dyrlæge, sygeplejerske, ingeniør eller fysioterapeut? Bioteknologi A - Matematik A giver adgang til en lang række forskellige korte, mellemlange og lange videregående uddannelser på både erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter.
 

Tjek mulighederne her

 

Studieretningsfag

Bioteknologi A, Matematik A

 

Obligatoriske fag

Dansk A, Teknikfag A, Engelsk B, Fysik B, Idehistorie B, Kemi B, Teknologi B, Samfundsfag C, Kommunikation/IT C

 

I Bioteknologi inddrager vi viden fra både Kemi og Biologi. Vi laver øvelser om alt lige fra DNA-profiler, gensplejsning, måling på menneskekroppen og undersøgelse af naturen omkring os og hvilke konsekvenser, menneskers handling har på naturen.

Vores undervisning er bygget op af temaer, hvor af mange tager udgangspunkt i vores hverdag. Vi har for eksempel et tema omkring havet, hvor vi tager til stranden og finder forskellige dyr – så som fisk, muslinger og plankton – og undersøger, hvem der spiser hvem. I laboratoriet observerer vi, hvordan blåmuslinger optager mikroplastik og kobler det til vores viden om økosystemer.

Mange af vores andre temaer tager udgangspunkt i DNA, og i den nærmeste fremtid drømmer vi om, at du kan være med til at bestemme, hvilket DNA der for eksempel er i en sø og ud fra det DNA bruge amerikanske databaser til at finde navnet på dyret.

Vi undersøger også, hvordan kroppen reagerer, når den smittes med Covid-19. Når du har en forståelse for, hvad der sker i kroppen, når man smittes med for eksempel Covid-19, undersøger vi ved hjælp af fluoriserende farvestof, hvor mange én elev kan nå at smitte med håndtryk.

Vi undersøger desuden kroppens organer, såsom hjertet, lungerne, blodkredsløbet og muskler, og hvordan de er afhængige af hinanden. Vi måler blandt andet på blodtryk, puls, lungevolumen og hæmoglobinindhold og diskuterer, hvordan målingerne har betydning for musklernes virkemåde.


Er du i tvivl?

Kontakt vores studievejleder Lene Kristensen for nærmere oplysninger.
Lene kan kontaktes på tlf. 7224 6771 eller mail lk@eucnord.dk.

Lene Kristensen

Lene Kristensen

Studievejleder

lk@eucnord.dk 
+45 7224 6771