Velkommen til nye elever hos HTX Frederikshavn!

Kære nye HTX-elever

Gymnasietiden er en tid hvor I vil møde mange nye mennesker, stifte nye venskaber og blive en del af det HTX-fællesskab, der knytter alle gymnasiets elever sammen. I vil møde nogle dygtige og engagerede undervisere, der vil stille krav til jer og hjælpe jer med at udvikle jeres evner og talenter. I vil lære at tage ansvar for jeres egen læring og planlægning - og samtidig lære at samarbejde og kommunikere med andre.

Vi ønsker, at I trives og udvikler jer i jeres tid på gymnasiet, og vi vil gøre vores bedste for at støtte jer i jeres læring og udvikling. Vi ønsker at skabe en kultur, hvor I føler jer trygge og respekterede, og hvor I kan udtrykke jeres meninger og ideer uden frygt for at blive dømt eller kritiseret. Jeg ønsker jer alle en fantastisk tid på gymnasiet - fyldt med nye oplevelser, udfordringer og læring. Velkommen til HTX - gymnasiet!

Hilsen

Lene Faurholt Gravgaard
Vicerektor HTX

Kontaktpersoner

Rikke Huse Bahn

Studieleder
Tlf. 7224 6667
rhb@eucnord.dk

Jesper Bollerup Madsen

Studieleder
Tlf. 7224 6662
jbm@eucnord.dk

Lene Kristensen

Studievejleder
Tlf. 7224 6771
lk@eucnord.dk

Karina Rughaven

Uddannelsessekretær
Tlf. 7224 6415
kr@eucnord.dk

Hvor bor HTX Frederikshavn?

HTX Frederikshavn er en del af EUC Nord. Du finder os på adressen Hånbækvej 50, 9900 Frederikshavn. Du kan ringe til os på tlf. 7224 6000 og maile på info@eucnord.dk. Vi deler adresse med en masse tekniske EUD- og EUX-uddannelser.

 

Program for de første uger

I de første 14 dage holder vi introduktion til alle de nye ting, du skal forholde dig til: skolen, lærere og fagene. Du vil også få en generel introduktion til al vores IT, som vi bruger i undervisningen. Vi laver også fællesspisning, kemishow og fagligt orienteringsløb - og så slutter vi det hele af med Beach Party, hvor vi bl.a. sejler i selvbyggede både. Senere på efteråret tager vi på hyttetur.

 

Husk at medbringe

Du skal medbringe en computer (Apple eller PC- helst ikke Chromebook). Det vil også være en god idé med noget at skrive med og på - papir og blyant. I kantinen findes mikrobølgeovne, hvis du skal have varmet medbragt mad.

Lectio og andre studiesystemer

Vi bruger IT-systemet Lectio til al studieadministration samt til lektier, opgaver, fraværsregistrering osv. Lectio kan rigtig meget, og du skal nok få en grundig introduktion til det.

Software til undervisningen stiller skolen til rådighed, så du kan installere det på din egen computer. Du vil få gratis adgang til Microsoft Office 365 og alle de programmer, der ligger herunder.

 

Vejledning

Vores vejleder hedder Lene Kristensen og hende finder du på 1. sal i lokale A112. Lene kan hjælpe med mange ting, og du er altid velkommen til en snak med hende. Har du faglige eller sociale udfordringer, som skolen skal tage hensyn til, så kan du snakke med Lene. Er du ordblind eller talblind? Har du et fysisk handicap eller en diagnose? Vi hjælper med støttetimer og hjælpemidler.

 

IT Support

Skolens IT-afdeling holder til på E-gangen (lige over for kantinen) og har en IT-support, som elever også kan benytte sig af. Du kan vælge at gå derhen mellem kl. 8.00 og 10.00 eller ringe på tlf. 7224 6111. Så kan de hjælpe dig med din egen computer eller nogle af de programmer, du benytter i din skolegang. Du kan også benytte en af de vejledninger, som findes på eucnord.dk/it.

 

PC-udstyr

For at få det bedste ud af undervisningen skal du medbringe din egen computer. Vi anbefaler en Apple eller en PC. Chromebooks ser vi helst ikke, at du medbringer. Computeren bør ikke være mere end 3 år gammel, så vi er sikre på, at den kan køre de programmer, du skal bruge i undervisningen.

 

Støtte i undervisningen

Har du særlige fysiske eller sociale udfordringer, så kan vi sikkert hjælpe dig, så din skolegang bliver lettere. Vi yder SPS (specialpædagogisk støtte), hvis du er ord- eller talblind, har en diagnose (fx. angst, depression eller ADHD) eller handicap, hvor du har brug for særlige, fysiske hjælpemidler (fx. hæve-sænkebord, kørestol osv.). I første omgang skal du snakke med din vejleder om dette.

 

Bøger

Det meste af undervisningen foregår med digitale undervisningsmaterialer. Vi bruger stort set ikke fysiske bøger i undervisningen. Du har mulighed for at printe undervisningsmaterialet ud på skolen.

 

Ordensregler og rygepolitik

Vores studie- og ordensregler er fælles for hele skolen. Her kan du læse om, hvad du må og ikke må, når du er i skole, på studietur, til fest eller andre aktiviteter, som din uddannelse står for.

I studie- og ordensreglementet kan du også læse om vores rygepolitik. Vi har røgfri skoletid og det betyder, at der ikke må ryges i skoletiden, hverken på eller uden for skolens område. Røgfri skoletid gælder for alle, der færdes på skolen, og omfatter også rygerelaterede produkter som e-cigaretter og snus.

 

SU - Statens Uddannelsesstøtte

Du kan søge om SU, når du er blevet 18 år. Der er forskellige satser, som du kan læse mere om på su.dk.

EUC Nord har sin egen SU-vejledning, som du kan kontakte på tlf. 7224 6211 eller mail suvejledning@eucnord.dk hver dag kl. 10.00 til 12.00.

Kontor og sekretær

Lige når du kommer ind ad hovedindgangen til skolen på Hånbækvej 50, så finder du vores administration til højre. Her sidder vores uddannelsessekretær Karina Rughaven. Går du op på førstesalen finder du studielederne Jesper Bollerup Madsen og Rikke Bahn i lokale A107.

 

Kantine

Gå op ad den lange gang fra hovedindgangen og du rammer kantinen.  Den har åbent fra kl. 8.00 til kl. 13.00 og her kan du købe mad og drikke, slik, frugt og kager. Til frokost serveres både kold og varm mad og bestiller du på forhånd kan du få rabat.

 

Parkering

Vi har en stor parkeringsplads til biler og der er fri parkering. Ved vores hovedindgang er der kun parkering for ansatte og gæster. Vi har ingen ladestandere til elbiler. Der er også overdækket parkering til cykler og knallerter.

 

Bus

Rute 77 går fra Frederikshavn Banegård hver halve time og turen tager 11 minutter.