STUDIERETNINGSPLANER
 

HTX er erhvervslivets gymnasium med en høj faglighed og høje gymnasiale niveauer i de naturvidenskabelige fag.

Studieretningerne hos os har klart forskellige profiler for at imødekomme elevernes mange forskellige interesser inden for naturvidenskab, teknologi, kommunikation, design og idræt.

Fælles for alle studieretningerne er, at vi arbejder med teknologiske og samfundsmæssige problemstillinger, hvor fagene sættes i en praktisk sammenhæng. Der arbejdes projektorienteret i mange fag, og her løses problemstillingen både teoretisk og ved at fremstille produkter.

> Se via adgangskortet, hvilke videregående uddannelser dine fag giver adgang til.

Valg af studieretning kan tidligst finde sted i anden uge af oktober måned efter du er startet på uddannelsen. Du vælger studieretning på baggrund af grundforløbet, som er dine 3 første måneder på skolen. Grundforløbet er ens for alle og vil give dig et godt indblik i vores forskellige studieretninger.

Studieretninger på HTX Frederikshavn i skoleåret 2021/22:

Science & Engineering
Bioscience
Sundhedsvidenskab
Teknologi og Design
Verdensklassen