Kontoruddannelsen


En kontorassistent arbejder med opgaver inden for administration og økonomi. På uddannelsen i kontor bliver du undervist i administration og lærer, hvordan du mundtligt og skriftligt har kontakt til kunderne.

Du lærer at arbejde med forskellige IT-systemer, f.eks. tekstbehandling, regneark, databaser, søgemaskiner m.m..


 

UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen består af et grundforløb, et studieår, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. Du kan vælge mellem flere forskellige trin og specialer.

Hele uddannelsen tages på EUC Nord i Hjørring.

Fag

På skolen undervises du fx i:

  • Afsætning B
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Informatik B

Du har også fag som dansk og engelsk og fag, der retter sig mod den branche, du vælger.

Kontoruddannelsen findes kun som EUX og du får flere fag på gymnasialt niveau.

Praktik
I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter.

ADGANGSKRAV
Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat. 

ANSØGNING OG OPTAGELSE
Efter 9. eller 10. klasse 
Har du afsluttet 9. eller 10. klasse for mindre et år siden, skal du starte på Grundforløb 1 – EUX Business, der varer 20 uger. 

Under 25 år
Hvis du har afsluttet folkeskolen for mere end 1 år siden og er under 25 år skal du starte på Grundforløb 2 – Kontor, der varer 20 uger.

Over 25 år
Er du over 25 år og vil starte på en erhvervsuddannelse skal du læse mere her: 
> EUV (ErhvervsUddannelse for Voksne)

Ansøgning til en uddannelse skal altid ske på optagelse.dk.

YDERLIGERE INFORMATION
For yderligere information kan du finde mere i følgende links:

> Vejledning
> Optagelse og tilmelding
> Studiestart
> Bekendtgørelse 
> EUD Business-folder
> Lokal undervisningsplan


Er du i tvivl?

Kontakt vores studievejleder Gitte Villadsen for nærmere oplysninger.
Gitte kan kontaktes på tlf. 7224 6283 eller mail giv@eucnord.dk.

Gitte Villadsen

Gitte Villadsen

Studievejleder

giv@eucnord.dk 
+45 7224 6283