Velkommen til EUV Business i Hjørring

EUV Business er din vej til at blive faglært inden for handel eller butik, og er for dig, der er fyldt 18 år og ikke kommer direkte fra 9.-10. kl.
Indholdet i linjerne Butik og Handel er identisk, hvorfor du får adgang til at skrive uddannelsesaftale inden for begge områder, uanset hvilken af de to du vælger.

Butik

Hvad kan du blive?

  • Salgsassistent / Salgsassistent med profil
  • Digital Handel
  • Dekoratør
  • Blomsterdekoratør
  • Convenience

Handel

Hvad kan du blive?

  • Handelsassistent, salg
  • Digital Handel B2B
  • Indkøbsassistent
  • Logistikassistent

Forløbet

For dig, der er mellem 18 og 25 år:
Har afsluttet folkeskolen for mere end 14 måneder siden, er der mulighed for at komme i gang med et grundforløb 2 og derefter få en 2-årig læreplads inden for Butik eller Handel. Du skal mindst have fået 02 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve. Før du starter vil du komme til en samtale med studievejlederen og få planlagt netop dit uddannelsesforløb.

For dig, der er over 25 år:
Uddannelsens sammensætning, længde og indhold er afhængig af dine eventuelle erfaringer fra tidligere arbejde og uddannelse Det er altså det, du har med i bagagen, der afgør, hvordan dit uddannelsesforløb konkret bliver tilrettelagt og, hvor lang tid dit uddannelsesforløb varer. Før du starter, skal du derfor have udarbejdet en realkompetencevurdering og til samtale med studievejlederen, så dit uddannelsesforløb kan planlægges.

Realkompetencevurdering - RKV

Husk, at du skal bruge optagelse.dk til søge om optagelse.

Optagelse.dk


EUV Business tager max. 2½ år inkl. lærepladstid:

Grundforløb 2 (20 uger)

Dansk (C)
Engelsk (C)
Afsætning (C)
Virksomhedsøkonomi (C)
Erhvervsinformatik (C)

Hovedforløb (2 år)

Du arbejder i en virksomhed inden for dit fag


 

Realkompetencevurdering - RKV

Dit uddannelsesforløb tilrettelægges på baggrund af en realkompetencevurdering, som vi gennemfører i forbindelse med din optagelse. Denne vurdering består af en generel vurdering og en individuel vurdering.

Den generelle vurdering bygger på faste kriterier for, hvad der vurderes som 2 års relevant erhvervserfaring i forhold til den pågældende uddannelse. Den bygger også på, hvilken erhvervserfaring og forudgående uddannelse der i øvrigt kan godskrives i erhvervsuddannelsen.

Den individuelle vurdering handler om dine tidligere erhvervede kompetencer. Det kan være uddannelse og erhvervserfaring, der ikke fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen og kompetencer, der er tilegnet på andre måder. Den individuelle vurdering afgør, om dit uddannelsesforløb kan forkortes.

Vejledning til ansøgning RKV

Skoleoplæring

Skoleoplæring er et uddannelsesforløb, hvor du bliver oplært i et skoleoplæringscenter, og sikrer dig en faglig solid uddannelse og de bedste betingelser for opnåelse af en ordinær læreplads.

Hvis du ikke selv har fundet en læreplads, kan du søge optagelse i skoleoplæring. 

Læs mere
 

Er du i tvivl?

Kontakt vores studievejleder Gitte Villadsen for nærmere oplysninger.
Gitte kan kontaktes på tlf. 7224 6283 eller mail giv@eucnord.dk.

Gitte Villadsen

Gitte Villadsen

Studievejleder

giv@eucnord.dk 
+45 7224 6283