Handelsuddannelsen


Som handelsuddannet kan du arbejde med handel i mange sammenhænge, herunder især handel mellem virksomheder. På skolen lærer du om salg, indkøb og logistik.

En vigtig del af arbejdet går ud på at være med til at skabe værdi for virksomhedens produkter og services, så de kan sælges videre med fortjeneste. Derfor lærer du også at indhente tilbud, sammenligne priser og kvaliteter, arbejde med logistik samt at indkøbe varer i passende mængder.

Som handelsuddannet kan du arbejde i handelsvirksomheder eller starte din egen handelsvirksomhed.


 

UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen består af et grundforløb, der tager 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. Du kan vælge mellem flere forskellige specialer.
Hovedforløbet tages på EUC Nord i Hjørring.

Bemærk: Hvis du i forvejen har en gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx eller hf), består uddannelsen af:

  • Grundforløb på maksimalt 10 uger efterfulgt af en grundforløbsprøve
  • Hovedforløb

Fag
På skolen undervises du fx i:

  • Afsætning C
  • Virksomhedsøkonomi C
  • Erhvervsinformatik C

Du skal også have fag om forretningsforståelse, kundekommunikation og samarbejde.

Vælger du at tage uddannelsen med EUX, har du fag på gymnasialt niveau.

Praktik
I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter.

Du afslutter hele uddannelsen med en fagprøve og modtager et fagprøvebevis.

ADGANGSKRAV
Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat.

ANSØGNING OG OPTAGELSE
Efter 9. eller 10. klasse
Har du afsluttet 9. eller 10. klasse for mindre et år siden, skal du starte på Grundforløb 1 – EUD Business, der varer 20 uger.

Under 25 år
Hvis du har afsluttet folkeskolen for mere end 1 år siden og er under 25 år skal du starte på Grundforløb 2 – Handelsuddannelsen, der varer 20 uger. Dette udbydes kun i Hjørring.

Over 25 år
Er du over 25 år og vil starte på en erhvervsuddannelse skal du læse mere her: 
> EUV (ErhvervsUddannelse for Voksne)

Ansøgning til en uddannelse skal altid ske på optagelse.dk.

YDERLIGERE INFORMATION
For yderligere information om uddannelsen, kan du finde mere i følgende links:

> Bekendtgørelse
> Vejledning
> Optagelse og tilmelding
> Studiestart
> EUD Business-folder
> Se vores Lokale Undervisningsplan for uddannelsen her.


Er du i tvivl?

Kontakt vores studievejleder Gitte Villadsen for nærmere oplysninger.
Gitte kan kontaktes på tlf. 7224 6283 eller mail giv@eucnord.dk.

Gitte Villadsen

Gitte Villadsen

Studievejleder

giv@eucnord.dk 
+45 7224 6283