Velkommen til nye elever på EUD/EUX Business i Hjørring

Velkommen på EUX Business.

Du skal starte på EUX & EUD Business og kan se frem til en spændende tid med nye kammerater, nye lærere, nye arbejdsformer og en ny dagligdag.

Vi byder på en skolegang, hvor du blandt andet lærer dansk, engelsk, afsætning, virksomhedsøkonomi og informatik. På EUX udbydes fagene også på gymnasialt niveau, hvilket vil sige på A- eller B-niveau. Du vil også arbejde tværfagligt med projekter – både i grupper og individuelt.

Vi har fokus på trivsel, da trivsel er en forudsætning for læring. Derfor starter skoleåret med et introduktionsprogram, hvor du kommer til at lære dine nye kammerater at kende. Du lærer også skolen og skolens lærere at kende, men du får selvfølgelig også indblik i de nye fag, som du møder hos os.

Vi glæder os til at følge dig de kommende år.

Hilsen

Annette Nibuhr Thomsen
Vicerektor HHX / EUD/EUX Business

Kontaktpersoner

Henrik Brandt

Studieleder
Tlf. 7224 6208
hbra@eucnord.dk

Gitte Villadsen

Studievejleder
Tlf. 7224 6283
giv@eucnord.dk

Karina Mariegaard

Uddannelsessekretær
Tlf. 7224 6213
km@eucnord.dk

Hvor bor EUD/EUX Business?

EUD/EUX Business er en del af EUC Nord. Du finder os på adressen Hestkærvej 30, 9800 Hjørring. Du kan ringe til os på tlf. 7224 6000 eller maile på info@eucnord.dk. Vi deler adresse med HHX - Handelsgymnasiet.

Program for introforløb

I de første 14 dage holder vi introduktion til alle de nye ting du skal forholde dig til: skolen, lærerne og fagene. Du vil også få en generel introduktion til al vores IT, som vi bruger i undervisningen. Vi holder også nogle sociale aktiviteter - forhåbentligt er vejret med os, så vi kan være ude.

Husk at medbringe

Du skal medbringe en computer (Apple eller PC- helst ikke Chromebook). Det vil også være en god idé med noget at skrive med og på - papir og blyant. I kantinen findes mikrobølgeovne, hvis du skal have varmet medbragt mad.

Lectio og andre studiesystemer

Vi bruger IT-systemet Lectio til al studieadministration og læringssystemet It's Learning i undervisningen. Begge systemer kan rigtig meget, og du skal nok få en grundig introduktion til dem.

Software til undervisningen stiller skolen til rådighed, så du kan installere det på din egen computer. Du vil få gratis adgang til Microsoft Office 365 og alle de programmer, der ligger herunder.

 

Vejledning

Vores vejleder hedder Gitte Villadsen, og hende finder du for enden af EUD/EUX Business-gangen, hvor også IT-afdelingen holder til. Gitte kan hjælpe med mange ting, og du er altid velkommen til en snak med hende. Har du faglige eller sociale udfordringer, som skolen skal tage hensyn til, så kan du snakke med Gitte. Er du ordblind eller talblind? Har du et fysisk handicap eller en diagnose? Vi hjælper med støttetimer og hjælpemidler.

 

IT Support

Skolens IT-afdeling holder til nederst på EUD/EUX-gangen og har en IT-support, som elever også kan benytte sig af. Du kan vælge at gå derned mellem kl. 8 og 10 eller ringe på tlf. 7224 6111. Så kan de hjælpe dig med din egen computer eller nogle af de programmer du benytter i din skolegang. Du kan også benytte en af de vejledninger, som findes på eucnord.dk/it.

 

Computerudstyr

For at få det bedste ud af undervisningen skal du medbringe din egen computer. Vi anbefaler en Apple eller en PC. Chromebooks ser vi helst ikke, at du medbringer. Computeren bør ikke være mere end 3 år gammel, så vi er sikre på, at den kan køre de programmer, du skal bruge i undervisningen.

 

Støtte i undervisningen

Har du særlige fysiske eller sociale udfordringer, så kan vi sikkert hjælpe dig, så din skolegang bliver lettere. Vi yder SPS (specialpædagogisk støtte), hvis du er ord- eller talblind, har en diagnose (fx. angst, depression eller ADHD) eller har et handicap, hvor du har brug for særlige, fysiske hjælpemidler (fx. hævesænkebord, kørestol osv.). I første omgang skal du snakke med din vejleder om dette.

 

Bøger

Det meste af undervisningen foregår med digitale undervisningsmaterialer. Vi bruger stort set ikke fysiske bøger i undervisningen. Du har mulighed for at printe undervisningsmaterialet ud på skolen.

 

Studie- og ordensregler og rygepolitik

Vores studie- og ordensregler er fælles for EUD/EUX Business og HHX. Her kan du læse om, hvad du må og ikke må, når du er i skole, på studietur, til fest eller andre aktiviteter, som din uddannelse står for.

I studie- og ordensreglementet kan du også læse om vores rygepolitik. Vi har røgfri skoletid  og det betyder, at der ikke må ryges i skoletiden, hverken på eller uden for matriklen. Røgfri skoletid gælder for alle, der færdes på skolen, og omfatter også rygerelaterede produkter som e-cigaretter og snus.

 

SU - Statens Uddannelsesstøtte

Du kan søge om SU, når du er blevet 18 år. Der er forskellige satser, som du kan læse mere om på su.dk.

EUC Nord har sin egen SU-vejledning, som du kan kontakte på tlf. 7224 6211 eller mail suvejledning@eucnord.dk hver dag kl. 10 til 12.

Kontor og sekretær

Lige når du kommer ind ad hovedindgangen til skolen på Hestkærvej 30, så finder du vores administration til højre og lige ud bag glasset. Her sidder vores uddannelsessekretær Karina Mariegaard og studieleder Henrik Brandt.

 

Kantine

Vores kantine på Hestkærvej 30 finder du nogenlunde midt i skolen. Den har åbent fra kl. 8.00 til kl. 13.00 og her kan du få mad og drikke, slik, frugt og kager. Til frokost serveres både kold og varm mad og bestiller du på forhånd, kan du få rabat.

 

Parkering

Vi har en stor parkeringsplads til biler, og der er fri parkering. Vi har et par handicapparkeringspladser foran hovedindgangen. Vi har ingen ladestandere til elbiler. Der er også overdækkte parkering til cykler og knallerter.

 

Transport

Du kan stå af toget ved Menu Hjørring og derfra gå til skolen. Det tager ca. 15 min. Fra Hjørring Station til skolen tager det ca. 30 min.

Hver morgen kl. 07.53 kan du tage bus nr. 87 Lendum fra Hjørring Station til Hestkærvej, hvor den stopper lige foran din skole.