Lær sammen - vær sammen

Et godt studiemiljø er et miljø, hvor eleverne har det godt med hinanden, hvor de modtager god undervisning samt ikke mindst, hvor der er en række spændende aktiviteter både i og uden for skoletiden. Her er nogle eksempler på hvad vi har fokus på på EUD/EUX merkantil

Elevråd: Skolen har et Elevråd, der er fælles med HHX. Vi anbefaler, at eleverne tager Elevrådets rolle meget seriøst, idet der er mulighed for at få indflydelse på flere ting igennem arbejdet i Elevrådet. Der er valg til Elevrådet i skoleårets start.  Der skal vælges en repræsentant og 1 suppleant fra hver klasse. Elevrådet arrangerer bl.a. Fredagscafe og Elevfester. 

Intro-forløb: Vore nye elever har altid et intro-forløb den første uge eller de første dage, hvor de bliver introduceret til skolen, eleverne, årets gang m.m. 

Studierejser: Vore grundforløbselever på EUX 1 rejser til København. På studieåret går turen til Berlin.

Elevtrivsel: 1 gang om året gennemfører Undervisningsministeriet en undersøgelse af skolens studiemiljø. Resultaterne offentliggøres på skolens hjemmeside. På baggrund af undersøgelsen udarbejdes en handlingsplan, som er fremadrettet - altså ting vi skal have fokus på i det indeværende skoleår.

Lectio: Vi bruger Lectio til skemavisning og som e-læringsplatform. I Lectio vil du kunne se dit ugentlige skema, og det anbefales at checke Lectio dagligt for skemaændringer. I Lectio kan du også følge udviklingen i dit fravær. 
 
IT: På Hestkærvej er der trådløst netværk. Hvis du medbringer din egen bærbare computer, vil du således kunne tilgå skolens netværk frit. Det indebærer dog, at du overholder nogle love og regler, som er nærmere beskrevet i skolens IT-reglement, som er beskrevet nærmere her. Når du skal udskrive eller tage kopier, kan du benytte de kopimaskiner/printere, der er opstillet til eleverne.

Studie- og ordensregler: For at opretholde et godt studiemiljø i den daglige undervisning har vi et sæt studie– og ordensregler, som det er en god ide at kende. Studie- og ordensreglerne danner grundlaget for, at eleverne trives på skolen. 

> Du kan læse nærmere om Studie- og Ordensreglerne her.

EUX Business er både uddannelse til job inden for kontor, butik, handel eller event og giver generel studiekompetence til videregående uddannelser

Sociale aktiviteter

Skolefester

Vi har skolefester ca 4 gange om året. Festerne arrangeres i samarbejde med nogle lærere. Der er vagter fra et vagtfirma til stede ved alle skolefesterne.

Elevcafé

Vi har en elevcafé, hvor der er fredagsbar på baggrund af elevrådets planer. Det er også her, vi har vores fodboldspil.

DM i Skolehåndbold

Interesserede elever deltager ofte i de årlige DM i skolehåndbold. 


Er du i tvivl?

Kontakt vores studievejleder Gitte Villadsen for nærmere oplysninger.
Gitte kan kontaktes på tlf. 7224 6283 eller mail giv@eucnord.dk.

Gitte Villadsen

Gitte Villadsen

Studievejleder

giv@eucnord.dk 
+45 7224 6283