EUX

EUX består af en erhvervsuddannelse kombineret med en række gymnasiale fag, som giver dig studiekompetence på linie med andre gymnasieuddannelser. Det vil sige, at en EUX-uddannelse giver dig alle muligheder for at arbejde som faglært eller læse videre.

En EUX-uddannelse tager længere tid en andre ungdomsuddannelser, da du jo i princippet får to uddannelser på en gang. Du skal regne med at uddannelsen i alt tager ca. 4,5 år alt efter dit fag. Dine gymnasielle skolefag tager du i blokke af 6 måneder ad gangen. Derefter 6 måneder hos virksomhed. Osv.

Du starter på GF1, hvor du vælger en fagretning. På EUC Nord har vi tre - de er beskrevet nedenfor. Når du er færdig med GF2, skal du vælge et fag, som du starter på på GF2 og afslutter på dit hovedforløb.

Fagretning på GF1

Vælg en fagretning, når du starter på GF1

Energi Byggeri

Med byggepladsen som centrum får du en byggeteknisk faguddannelse med en række gymnasiale fag der giver dig en EUX-uddannelse, som du kan bruge direkte ved fx. energirigtigt byggeri, optimering af byggeprocesser eller i samarbejdet med arkitekter, ingeniører og entreprenører.

Et EUX-bevis giver studiekompetence, og du kan dermed søge ind på videregående uddannelse på linie med andre gymnasiale uddannelser.

Du kan starte på:
EUX Tømrer, EUX Murer, EUX Maler, EUX Snedker eller EUX Elektriker hos EUC Nord i Hjørring eller Frederikshavn.

Teknik Metal Motor

En EUX Smed, EUX Skibsmontør eller EUX Mekaniker, er for dig der har ambitioner, lysten og evnerne til at kombinere en række teoretiske fag med en praktisk uddannelse. Du vil dermed blive en meget attraktiv arbejdskraft for virksomheder.

Begge fagområder er i rivende udvikling mht. teknologi og materialer, og det vil din uddannelse også fokusere på. Du står med et meget stærkt EUX-bevis i hånden efter ca. 4 års uddannelse, og kan indgå i komplicerede opgaver i kraft af din praktiske og teoretiske ballast.

Du kan starte på:
EUX Smed, EUX Skibsmontør eller EUX Mekaniker på EUC Nord i Hjørring eller Frederikshavn.

Gastronomi & Service

Du lærer et praktisk fag, hvor du arbejder med planlægning, kvalitetsudvikling, effektivisering og udvikling af mad og måltider - ofte på fx. plejehjem, hospital, efterskoler eller restauranter og andre spisesteder.

Teoretisk bliver du klædt på med en række gymnasiale fag som fx. fysik eller kemi som giver dig en dybere indsigt i forhold til fødevarer, som du vil have gavn af i dit fagarbejde eller på en videregående uddannelse.

Du kan starte på:
EUX Ernæringsassistent og EUX Gastronom hos EUC Nord i Hjørring.

Uddannelsesaftale - læreplads

En vigtig del af enhver erhvervsuddannelse, er at finde en læreplads i en virksomhed. Det er noget skolen hjælper dig med og vi tilbyder også skolepraktik på en lang række uddannelser.

Der findes mange forskellige måder at lave en uddannelsesaftale, som den kontrakt du laver med virksomheden hedder. Nedenfor kan du læse om de forskellige typer og fordele/ulemper ved dem.

En virksomhed påtager sig at uddanne dig i et uddannelseforløb, der som minimum omfatter hele hovedforløbet eller et kompetencegivende trin. Du kommer typisk i lære hos éen virksomhed i hele din læretid som består af en række skoleophold på 5 til 10 ugers varighed. Resten af tiden er du hos virksomheden.

Med en Ny mesterlære-aftale erstattes dit grundforløb med et læringsforløb i en virksomhed. Du skal lære det samme som på gurndforløbet og du skal også til grundforløbsprøve for at komme videre til hovedforløbet.

Ny mesterlære, er for dem, der bare gerne vil ud og arbejde og som lærer bedst med hænderne.

Ved en kombinationsaftale opdeles din læretid på forhånd, så du kommer omkring flere forskellige virksomheder.

Man kan lave kombinationsaftale, hvis virksomheden ikke har nok arbejde til en lærling eller ikke kommer omkring alle de målepinde som uddannelses bekendtgørelse kræver. En kombinationsaftale gælder for hele læretiden.

Kort uddannelsesaftale betyder at du er i lære hos en virksomhed i en kortere periode - fx. ½ eller helt år. Derefter skal du finde en ny virksomhed, hvor du kan fortsætte din læretid.

Korte aftaler bruges meget i byggebranchen, hvor konjukturerne kan svinde meget hurtigt og det derfor kan være svært at se blot 6 mdr. frem i tiden.

Eksamenshåndbog

Ja, du skal også til eksamen på en erhvervsuddannelse! Læs håndbogen og se, hvilke fag du kan komme op i og hvordan det foregår. Spørg gerne vores vejledere for uddybning.

Eksamenshåndbog

Er du i tvivl?

Kontakt vores studievejleder Vibeke Trillingsgaard for nærmere oplysninger.
Vibeke kan kontaktes på tlf. 7224 6612 eller mail vtr@eucnord.dk.

Vibeke Trillingsgaard

Vibeke Trillingsgaard

Studievejleder

vtr@eucnord.dk 
+45 7224 6612