EUX Skibsmontør

VARIGHED: 3 år - 4 år og 6 mdr.

Som skibsmontør arbejder du i et stort erhverv, hvor der opereres til lands og til vands. Du kan arbejde lokalt og globalt i et spændende miljø, hvor teknik og høj faglig kunnen er i fokus. Har du ambitioner, er det den rette uddannelse, da karrieremulighederne er grænseløse.

Reparation og vedligeholdelse. Installation og produktion. Dieselmotorer, pumper og andet maskineri. Hovedmotorer og styremaskiner. Hjælpemotorer og hydraulik. Ankerspil. En vigtig del af arbejdet går ud på at kunne reparere skibe, imens de sejler. Det er meget dyrt for et skib at ligge stille i havn.

Hvad laver en skibsmontør på deres skoleophold? Se videoen fra 1. hovedforløb nedenfor, hvor eleverne løser en pneumatik-opgave.

Uddannelsens opbygning
Skibsmontøruddannelsen er en vekseluddannelse mellem skole og virksomhed.

På grundforløbet undervises du blandt andet i:
Maskinel og manuel bearbejdning, dieselmotorer, reparationsteknik, måleteknik og styringsteknik, matematik, fysik, engelsk og dansk.

Du skal også have fag som arbejdsmiljø, førstehjælp og brand og § 17 kursus.

Når du har bestået dit grundforløb, som skibsmontør skal du fortsætte i praktik i en virksomhed. Kan du ikke finde praktikplads, har du mulighed for skolepraktik.

Uddannelsen er delt op i trin
Trin 1: Industrimontør
Trin 2: Skibsmontør

Gymnasielle fag på EUX

EUX Skolefag - GF1 og 2

Teknologi C
Fysik C
Matematik C
Samfundsfag C
Engelsk C
Dansk C 

EUX Skolefag - hovedforløb

Dansk A
Teknik A
Engelsk B
Matematik B
Fysik B
Kemi C
Valgfag
Ekstra C-fag
Stor skriftlig opgave
Eksamensprojekt

Yderligere information
For yderligere information om uddannelsen, kan du finde mere i følgende links:

> Vejledning
> Optagelse og tilmelding
> Lokale undervisningsplaner
> Bekendtgørelse

 

Næste studiestart (GF2):

5. august 2024

Tilmeld dig

Er du i tvivl?

Kontakt vores studievejleder Vibeke Trillingsgaard for nærmere oplysninger.
Vibeke kan kontaktes på tlf. 7224 6612 eller mail vtr@eucnord.dk.

Vibeke Trillingsgaard

Vibeke Trillingsgaard

Studievejleder

vtr@eucnord.dk 
+45 7224 6612