Økonomi og Samfund


Studieretningen henvender sig til dig, der gerne vil anvende matematik og økonomi ift. samfundsforhold, både nationalt og internationalt. Du vil lære at beregne konsekvenserne af fx en sænkelse af topskatten eller virksomhedsskatten samt beregne de samfundsmæssige udgifter og indtægter ved store byggeprojekter som fx Femernforbindelsen. Økonomi og Samfund giver adgang til en lang række forskellige korte, mellemlange og lange videregående uddannelser på både erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter.
 

Tjek mulighederne her

 

Studieretningsfag

Matematik A og International økonomi A

 

Obligatoriske fag

Dansk A, Engelsk A, Afsætning B, Historie B, Virksomhedsøkonomi B, Erhvervsjura C, Informatik C, Samfundsfag C

 

Er du i tvivl?

Kontakt vores studievejleder Annette Justesen for nærmere oplysninger.
Annette kan kontaktes på tlf. 7224 6281 eller mail aju@eucnord.dk.

Annette Justesen

Annette Justesen

Studievejleder