HHX

HHX er en 3-årig gymnasial uddannelse, der består af et grundforløb og et studieretningsforløb. Grundforløbet har en varighed på 3 måneder og danner grundlag for elevens valg og gennemførelse af studieretning. Valget af studieretning kan tidligst finde sted i anden uge af oktober måned.

Vi lægger stor vægt på at eleverne får et fagligt godt fundament til videregående uddannelser, men samtidig også på at eleverne trives i trygge rammer. Vi bestræber os på at have et godt studiesocialt miljø, hvor eleverne passer godt på hinanden og på skolen.
Med en HHX kan du læse videre på en videregående uddannelse, eller du kan søge job i erhvervslivet.

Studieområdet

I løbet af de 3 år på Handelsgymnasiet sætter vi i perioder fokus på tværfagligt arbejde. Dette kalder vi Studieområdet. Studieområdet består af 3 dele, som alle skal være med til at styrke dine faglige, personlige, almene og sociale kompetencer.

Handelsgymnasiet er studieforberedende. Det vil sige, at uddannelsen er almendannende – og alle fag er forpligtet på almen dannelse

 • Alle undervises i en fælles grammatisk terminologi
 • Der er samspil mellem fagene, progression og faglig fordybelse
 • Eleverne indføres i gymnasiale arbejdsformer
 • Eleverne skal udvikle sig fra folkeskoleelev til gymnasieelev i grundforløbet
 • Og fra gymnasieelev til studerende i studieretningsforløbet

Grundforløb

De første 3 måneder på HHX-uddannelsen kaldes for grundforløbet. Her sigter undervisningen mod, at du opnår en  grundlæggende faglig indsigt i uddannelsens fag og opbygning. Grundforløbet er særligt rettet mod at gøre dig klar til at vælge den studieretning, der er rigtig for dig.

Studieretninger

På HHX i Hjørring udbyder vi 7 forskellige studieretninger. Du starter på din studieretning efter de første 3 måneder af uddannelsens første år. Studieretningsforløbet er din resterende tid på uddannelsen. Dit valg af studieretning er med til at give dit uddannelsesforløb en tydelig faglig profil, hvor du i høj grad for mulighed for at fordybe dig i det, du interesserer dig for.

Kina

I 3. g har du mulighed for at rejse til Kina på studietur. Uanset hvilken studieretning du har valgt, kan du tilmelde dig studieturen i 3. g. Du skal dog være opmærksom på, at du forpligter dig på at have en af vore kinesiske gæster boende, mens de er på studieophold i Hjørring.
Efter HHX har du mulighed for at rejse til Kina for at undervise kinesiske elever i engelsk. Vores elever er efterspurgte, da de har et højt sprogligt niveau. Hvis du ønsker denne mulighed, så skal du lave en ansøgning i slutningen af 3. g, og efter et Skypeinterview udvælges kandidaterne, der får tilbudt muligheden.

Efter skoletid

Vi har flere tilbud til vores elever ud over skoletiden. Nogle af tilbuddene er bundet op på, at man tilmelder sig konkurrencer, andre er forløb, der strækker sig over en længere periode. Alle aktiviteter har enten et fagligt eller et studiesocialt sigte.

 • Company Programme
 • National Entreprenørskabsmesse
 • Nordjyske Nyskabere
 • Nordjyske Gymnasiers Akademi
 • Lektiecafé i fagene Matematik, Virksomhedsøkonomi m.fl .
 • DM i Handelsskole Håndbold
 • DM i Handelsskole Fodbold

 

Er du i tvivl?

Kontakt vores studievejleder Annette Justsen for nærmere oplysninger om de forskellige studieretninger.

Annette kan kontaktes på tlf. 7224 6281 eller mail aju@eucnord.dk.

Eksamen

I løbet af dit 3-årige forløb skal du op til 9 eksamener plus eksamen i studieområdeprojektet i alt. Disse minimum 10 eksamener er fordelt over alle 3 år. Der er tale om eksamener i grundfag eller projekter og kan være enten mundtlige eller skriftlige. Der er stor forskel på, hvordan eksamenerne forløber i fagene, men du vil blive orienteret om eksamensformerne af underviserne i de enkelte fag.