Lærlinge kan nu bo på skolehjem

  21/02/18

I en forsøgsordning med indkvartering af lærlinge på skolehjemmene,

kan du under din praktikperiode bo på følgende skolehjem:

EUC Nord, EUC Nordvest, Morsø Landbrugsskole, Fiskeriskolen,

Struer Statsgymnasium, Uddannelsescenter Holstebro UCH,

Skjern Tekniske Skole og Gråsten Landbrugsskole.

Ordningen er for dig der har indgået en ordinær lærlingekontrakt, ny mesterlæreaftale, kombinationsaftale, restuddannelsesaftale, samt kortaftale eller delaftale under skolepraktik, og som er optaget på et af ovenstående skolehjem inden udgangen af 2019.

Er du indskrevet inden denne dato, kan du færdiggøre din praktikuddannelse med ophold på skolehjemmet.

Herudover er det et krav, at du har min. fem kvarters transporttid med offentlig transport fra din bopæl til din virksomhed.

Pris for kost og logi: kr. 508,25 pr. uge.

Yderligere information om de pågældende skolehjem, læs mere her >>