Lokale testcentre på EUC Nord

  12/04/21

EUC Nord er klar til at gå i luften med lokale testcentre på skolen fra den 15. april 2021. Det betyder, at alle elever og kursister fra denne dato har mulighed for selv at foretage selvtest under supervision.

Det er stadig et krav for fremmøde, at du kan forevise negativt testresultat – men det er frivilligt, om du vil benytte dig af EUC Nords testcentre i skoletiden eller du vil benytte PCR/antigentest i det offentlige spor i din fritid.

Din selvtest på EUC Nord er ligeværdig med andre tests i det offentlige spor og kan derfor bruges, når du fx skal til frisør, fitnesscenter eller andet.

Hvordan bliver jeg tilbudt selvtest? 
I skolens testcentre tilbyder vi dig selvtest tirsdage og torsdage. Dette planlægges af de enkelte undervis-ningsområder og skemalægges på det enkelte hold/klasse.

Husk at medbringe mobiltelefon og sygesikringsbevis
Registrering af din selvtest sker ved scanning af dit sygesikringsbevis. Testresultatet fremsendes via link i SMS i løbet af 15 – 30 min. og tilgår desuden www.sundhed.dk inden for et døgn. Vi har anskaffet et stregkodesystem for at øge sikkerheden i forhold til behandling af dine persondata.

Forberedelse til selvtest
Før du kan teste dig selv, skal du læse denne instruktion fra Falck

Se hvordan her >>

I EUC Nords testcentre har du også mulighed for at få vejledning af vores uddannede supervisors, som fører tilsyn med korrekt gennemførelse af test.

Med venlig hilsen
EUC Nord

Tilbage