ExamCookie

Alle elever på EUC Nord skal bruge programmet ExamCookie ved  skriftlige og mundtlige prøver og eksamener. Det sker for at give skolen mulighed for at forebygge og opdage eksamenssnyd.

ExamCookie er et program der overvåger elevers computeraktivitet under en eksamen/prøve for at sikre, at elever ikke kan anvende ikke-tilladte hjælpemidler. ExamCookie registrerer al aktivitet på computeren: URL-adresser, processorer, clipboard, og tager skærmdumps ved større skærmændringer.

Dermed har den eksamensansvarlige kendskab til den aktivitet der foregår på elevernes computere.

Programmet virker kun, når du er logget ind og i det tidsrum eksamen foregår. Dine data slettes automatisk senest 3 måneder efter prøvedagen. Den specifikke sletteperiode er beskrevet i databehandleraftalen. I tilfælde af en eventuelt sag om snyd eller klagesag kan data blive gemt i en længere periode indtil en eventuelt afgørelse eller klagefrist er nået.

Ønsker du yderligere oplysninger om vores indsats mod snyd ved eksamen, kan du kontakte den rektor Karsten Asmussen på tlf. 7224 6660 eller mail ka@eucnord.dk.