Om PraktikNord

PraktikNord er et skolepraktikcenter, der tager højde for placeringen i et udkantsområde og med nordjysk tilsnit – udviklet i samarbejde med det lokale erhvervsliv indenfor de respektive uddannelser.

PraktikNord planlægger lærlingenes uddannelser, som bestående af skole, skolepraktik og ordinær praktik samt kort praktik i forskelligt omfang og struktur.

Praktik Nord etablerer partnerskaber med en række virksomheder, som har lærlinge i praktik, og tager lærlinge i delaftaler eller kort praktik, samt at der er udviklet en klar struktur og opgavefordeling her for på hver uddannelse.

Alle uddannelsesaftaler skal indeholde praktik på en virksomhed, og alle elever, skal under deres praktikforløb arbejde med opgaver, der er produceret og planlagt i samarbejde med lokale virksomheder og kunder.

Praktik Nord kan bl.a. tilbyde:

  • Vejledning og hjælp ift. rekruttering af nye lærlinge
  • Hjælp til udfyldning af papirer og formularer ift. praktikaftaler
  • Vejledning ift. hvilken praktikaftale, der er bedst til den enkelte virksomhed
  • Kontakt til opsøgende medarbejdere indenfor branchen
  • Produktion af konkrete opgaver indenfor uddannelsernes område.

Optagelsesbetingelser Praktik Nord


Gennemførselsprocedure til det praktikpladssøgende arbejde for skolepraktikanter tilknyttet PRAKTIK NORD.

Gennemførelsesprocedure for Skolepraktikelever