HTX tæt på erhvervslivet

  24/08/20

Htx i Hjørring på besøg hos Brüel Systems i Hjørring


Jacob Terp Christensen – fra afdelingen Design og Produktion hos Brüel – viser htx-eleverne rundt

’Det er faktisk ikke så tit vi har besøg fra skoler’, fortalte teknisk chef Michael Wøhlk, da han tager i mod to 3.g-klasser fra htx i Hjørring. Besøget hos industrivirksomheden i Hjørring er kommet i stand, da htx-eleverne skal lave en studieretningsopgave, hvor Brüel Systems fungerer som case. Og Brüel Systems var meget velvillige overfor at deltage og stille et par medarbejdere til rådighed på besøget i tirsdag. Udover Michael Wøhlk deltager også Jacob Terp Christensen fra afdelingen Design og Produktion – Jacob er htx-student fra Åbenrå før han læste Industrielt Design på Aalborg Universitet.

Tæt kontakt til erhvervslivet
Htx har altid været en uddannelse, hvor man gerne bruger en virksomhed og dens produkter som case til at afprøve al den teori man bliver undervist i. Lektor Christian Eriksen, som var med hos Brüel Systems, fortæller: 

- Jeg synes jo det er naturligt, at det vi lærer i klasseværelset skal vi ud og afprøve i vores omgivelser. Og erhvervslivets opgaver er jo tit strålende eksempler på dette. Hos Brüel Systems – hvor jeg faktisk selv har arbejdet for 20 år siden – er opgaven at bygge nogle store og komplicerede industrilinjer, og det er faktisk noget af det vi underviser eleverne i. Det giver mening og det er en kæmpe fordel at kende lidt om erhvervslivet før man selv bliver kastet ud i det.

Undervisere med erhvervserfaring
Udover at bruge erhvervslivet i undervisningen, så ansætter EUC Nord også meget gerne undervisere, der kommer fra erhvervslivet. Rektor Karsten Asmussen fortæller, at det ikke er et krav, men det er absolut en fordel, at man har erfaring fra andet end et skolemiljø:

- Undervisere med baggrund i erhvervslivet har ofte en lidt anden tilgang til undervisningen, hvor erhvervslivet er en naturlig del. De har ofte også et godt netværk gennem tidligere kolleger og arbejdspladser, som vi nyder godt af gennem besøg, samarbejder og nogle gange også studiejobs. Jeg fornemmer også, at eleverne egentligt godt kan li’, at deres lærer har prøvet andet end blot at gå i skole. Jeg vil tro, at ca. xx % af vores undervisere tidligere har været ansat i erhvervslivet.

Erhvervslivet vil gerne
Hos Brüel Systems stiller man gerne op, og man fornemmer tydeligt, at de er glade for elevernes store interesse for deres virksomhed i form af stor spørgelyst. Michael Wøhlk sluttede ligefrem af med at lokke med et studiejob, hvis man havde lyst og evner til at arbejde hos Brüel Systems.

Tilbage