Forside / HTX / Studievejledning

Studievejledning

Sådan søger du 
Elever, som har aflagt de krævede prøver, og er anset for at være uddannelsesparat i forhold til de gymnasiale uddannelser, har retskrav på optagelse og optages umiddelbart.

Kontakt evt. Ungdommens Uddannelsesvejledning for nærmere oplysninger om optagelseskrav m.m.
UU Frederikshavn | UU Hjørring

Du kan udfylde et ansøgningsskema på optagelse.dk.

Du kan også kontakte en af vores studievejledere på htx for mere information.

BEMÆRK!
Al information fra htx sendes som elektronisk post via e-boks.

Optagelsesprøver 
Har din UU vejleder ikke vurderet dig uddannelsesparat til de gymnasiale uddannelser, indstiller UU dig til en ny vurdering på den gymnasiale uddannelse, hvor du ønsker optagelse, hvis dine forældre klager over afgørelsen.

Indstiller UU dig til en optagelsesprøve, vil du blive indkaldt til en samtale med studievejlederen på htx. Skolens vurdering af uddannelsesparathed sker ud fra standpunktskarakterer samt prøveresultater fra forudgående undervisning, eventuelle udtalelser om kvalifikationer, samtalen med studievejlederen og efter individuel vurdering eventuelt en optagelsesprøve med delprøver i fagene dansk, engelsk og matematik, fysik. 

Inden en optagelsesprøve orienterer studievejlederen dig om prøven, og du får materiale med hjem, så du kan forberede dig til prøven i de pågældende fag. Optagelsesprøver finder sted i starten af april.

Studievalg Nord
Studievalg Nordjylland er et vejledningscenter, hvor du kan få vejledning om valg af videregående uddannelse og de tilknyttede karrieremuligheder.

Skolen har tilknyttet en fast vejleder fra Studievalg Nordjylland. I løbet af gymnasietiden afholder Studievalgs vejleder oplæg for eleverne på skolen. Desuden vil eleverne i løbet af gymnasietiden også få tilbud om at deltage i eksterne uddannelsesarrangementer.

Du finder her Studievalg Nords vejledere for Frederikshavn og Hjørring

SU
Vil du vide hvordan du søger SU, kan du søge mere information på SU-styrelsens hjemmeside su.dk eller du kan kontakte uddannelsessekretæren på htx for mere information.

Befordring
Vil du vide mere om befordring til og fra skole, kan du søge mere information på ungdomskort.dk eller du kan kontakte uddannelsessekretæren på htx.

Specialpædagogisk støtte - spsu.dk
Har du brug for specialpædagogisk støtte under din uddannelse på htx, kan du kontakte studievejlederen på uddannelsen, så vil du blive inviteret til en samtale, hvor I snakker om dine behov og ønsker. Du vil efterfølgende blive indkaldt til en læsescreening, der afgør, om du kan få tildelt hjælpemidler.

Vil du vide mere
Hvis du ønsker at vide mere om htx på én af vores adresser, kan du søge information i følgende dokumenter eller du kan kontakte vores studievejledere eller uddannelsessekretære. Se kontaktinformationer på disse i højresiden.

> Studieretninger 2019/20
> Uddannelsesguiden
> Indsats mod fravær og frafald