Global Økonomi og Marketing (USA)


Studieretningen henvender sig til dig, der vil arbejde med økonomi og marketing i virksomheder på såvel nationalt som internationalt plan. Vælger du denne studieretning, skal du vælge Kulturforståelse C som et af dine valgfag. Hvis du har Fransk eller Spansk som 2. fremmedsprog, kan du ikke vælge flere valgfag, men hvis du har Tysk som 2. fremmedsprog, så er der plads til at vælge et eller to ekstra valgfag udover Kulturforståelse. Global Økonomi og Marketing (USA) giver adgang til en lang række forskellige korte, mellemlange og lange videregående uddannelser på både erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter.
 

Tjek mulighederne her


Studieretningsfag

Afsætning A og International Økonomi A

 

Obligatoriske fag

Dansk A, Engelsk A, Historie B, Virksomhedsøkonomi B, Tysk B / Fransk A (begynder) / Spansk A (begynder), Erhvervsjura C, Informatik C, Matematik B, Samfundsfag C

 

Tidspunkt og omfang
Turen kommer til at ligge omkring efterårsferien, dvs. ugerne 41, 42 og 43.

Undervisning
Der vil være undervisning på University of Washington hver dag, og vores samarbejdspartner i Seattle vil skræddersy undervisningen efter vores behov. Der vil være undervisning i temaer inden for virksomhedsøkonomi, international økonomi, samfundsfag, afsætning, historie og kulturforståelse, som har relation til målene fra den hjemlige undervisning. Der vil blive arrangeret besøg på lokale virksomheder og institutioner. Eleverne skal vælge valgfaget kulturforståelse.

Indkvartering
Du vil blive indkvarteret hos private familier i byen, således at der bliver rig mulighed for at få indsigt i den amerikanske kultur. Vores kontakt i USA udvælger efter en screeningsproces den rette værtsfamilie til vores familie.

Pris
Der er en ekskursion til København i 1. g samt 2 studieture på denne studieretning – én i 2. g og én i 3. g. Studierejsen i 2. g aftales blandt klassens lærere og prisen, samlet for begge studieture, er ca. 25.000 kr.. Der tages forbehold for udviklingen i dollarkursen samt prisen for flybilletter.

Seattle
Seattle ligger i staten Washington i det nordvestlige USA. Seattle har ca. 600.000 indbyggere i selve byen og op imod 3 millioner incl. forstæder. Byen har flere store virksomheder bl.a. Starbucks og Amazon.com. Der er flere store uddannelsesinstitutioner, hvilket er med til at give et levende og spændende miljø i byen.

Bevis
Skolen udsteder et særligt bevis til eleverne sammen med deres studentereksamensbevis. Det drejer sig om det såkaldte European Business Baccalaureate Diploma (EBBD), der er anerkendt på tværs af grænser i Europa. EBBD er et bevis på, at du har opnået viden og kompetencer inden for bl.a. international forretningskultur, og at du er i stand til at arbejde med økonomiske spørgsmål på et fremmedsprog.

Oprettelse
Studieretningen oprettes ved min. 15 og max 28 tilmeldte.


Er du i tvivl?

Kontakt vores studievejleder Annette Justesen for nærmere oplysninger.
Annette kan kontaktes på tlf. 7224 6281 eller mail aju@eucnord.dk.

Annette Justesen

Annette Justesen

Studievejleder