Global Økonomi og Marketing (USA)


Studieretningen henvender sig til dig, der vil arbejde med økonomi og marketing i virksomheder på såvel nationalt som internationalt plan. Vælger du denne studieretning, skal du vælge Kulturforståelse C som et af dine valgfag. Hvis du har Fransk A eller Spansk A som 2. fremmedsprog, kan du ikke vælge flere valgfag, men hvis du har Tysk B som 2. fremmedsprog, så er der plads til at vælge et eller to ekstra valgfag udover Kulturforståelse C. Global Økonomi og Marketing (USA) giver adgang til en lang række forskellige korte, mellemlange og lange videregående uddannelser på både erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter.
 

Tjek mulighederne her

 

Studieretningsfag

Afsætning A og International Økonomi A

 

Obligatoriske fag

Dansk A, Engelsk A, Historie B, Virksomhedsøkonomi B, Tysk B / Fransk A (begynder) / Spansk A (begynder),
Erhvervsjura C, Informatik C, Matematik B, Samfundsfag C

 

Studieretningen henvender sig til dig, der synes studieretningen Global Økonomi og Marketing lyder interessant, samtidig med, at du godt kunne tænke dig at komme lidt mere ud at rejse, end det er muligt på de øvrige studieretninger. 

På studieretningen Global Økonomi og Marketing (USA) er der nemlig en ekskursion til København i 1.g samt hele to studierejser – én i 2.g og én i 3.g. Studierejsen i 2.g går en lille uges tid til en europæisk destination, mens studierejsen i 3.g forhåbentligt går til USA og dermed vil være et længerevarende ophold på en to til tre uger. 

I USA vil du modtage undervisning i temaer inden for virksomhedsøkonomi, international økonomi, samfundsfag, afsætning, historie og kulturforståelse, der har relation til målene fra den hjemlige undervisning. Der vil blive arrangeret besøg på lokale virksomheder og institutioner.

Du skal regne med en samlet pris for de to studierejser på ca. 25.000 kr. under forudsætning af, at studierejserne kan gennemføres med forbehold for eventuelle pandemier eller lignende, for udviklingen i dollarkursen og for prisen for flybilletter. Du skal være opmærksom på, at du ved at vælge denne studieretning skal vælge valgfaget kulturforståelse C. Studieretningen oprettes ved minimum 15 og maksimum 28 tilmeldte.


Er du i tvivl?

Kontakt vores studievejleder Annette Justesen for nærmere oplysninger.
Annette kan kontaktes på tlf. 7224 6281 eller mail aju@eucnord.dk.

Annette Justesen

Annette Justesen

Studievejleder