Forside / HHX

Praktik i udlandet (PIU)

Som student på handelsgymnasiet kan du vælge at tage en erhvervsuddannelse, som indebærer praktik i en virksomhed. Etablerer du selv kontakt til praktikstedet er det helt op til dig selv, hvor i verden, du gerne vil hen.

Handelsgymnasiet i Hjørring kan også hjælpe dig med at finde en praktikplads i enten England eller Tyskland. Dette sker gennem PIU-ordningen. Praktik i udlandet kan bruges på to forskellige måder – enten helt uden praktikplads i Danmark (dvs. hele praktikopholdet foregår i en udenlandsk virksomhed) eller med en dansk praktikplads, der udstationerer dig i udlandet.

Du kan få økonomisk hjælp til praktikophold i udlandet. Uddannelsens faglige niveau skal være det samme som i en dansk virksomhed. Tager du af sted med PIU-ordningen får du merit for din praktik i udlandet – dit ophold bliver altså godkendt som en del af din danske uddannelse. Vi hjælper dig gerne med alle de praktiske ting med bl.a. at søge om tilskud til rejser, flytning, bolig osv.

Hvis du vælger et praktikophold i udlandet får du internationale, faglige og personlige kvalifikationer og en oplevelse for livet. Ydermere lærer du sprog, møder nye mennesker, lever dig ind i en anden kultur og får spændende faglige og personlige udfordringer.

Hør mere om Praktik i udlandet hos vores PIU-koordinator Knud Erik Sørensen, 7224 6282 eller kes(at)eucnord.dk.

Du kan også læse mere om Praktik i udlandet hos PIU-sekretariatet her.