Forside / HHX / DIO

Det internationale område (DIO)

På 3. år af hhx skal du udarbejde en synopsis inden for det, der hedder Det Internationale Område (DIO).

Studieområdet på handelsgymnasiet består af flere tværfaglige samarbejder. For elever påbegyndt en hhx før august 2017 består studieområdet af en projekteksamen på uddannelsens 1. år, erhvervscasen på 2. år og det internationale område på 3. år. Det internationale område er bygget op omkring projektarbejdsformen, hvor informationssøgning og tilegnelsen af viden og indsigt er i fokus. For elever der påbegynder en hhx fra august 2017 vil studieområdet bestå af 7 tværfaglige samarbejder samt et studieområdeprojekt.

Din proces med at få opstillet problemstillinger vil blive understøttet af emneforløb og kursusforløb og vil blive efterfulgt af undersøgende og spørgende arbejdsprocesser samt refleksion over egen læring.

Det internationale område bygger på flere fag. Der vil derfor som en del af det problemorienterede projektarbejde også skulle arbejdes med de forskellige fags metoder og teorier. Kort sagt skal du kunne redegøre for, hvordan det enkelte fag bidrager til en udfoldelse af problemstillingerne og kunne vurdere, hvordan fagene tilsammen fremmer en helhedsorienteret forståelse af problemstillingerne.

Læs meget mere om Det Internationale Område i brochuren til højre.