PraktikNord er et skoleoplæringscenter, der tager højde for placeringen i et udkantsområde og med nordjysk tilsnit – udviklet i samarbejde med det lokale erhvervsliv indenfor de respektive uddannelser.

PraktikNord planlægger lærlingenes uddannelser, som bestående af skole, skoleoplæring og ordinær oplæring samt kort oplæring i forskelligt omfang og struktur.

Praktik Nord etablerer partnerskaber med en række virksomheder, som har lærlinge i oplæring, og tager lærlinge i delaftaler eller kort oplæring, samt at der er udviklet en klar struktur og opgavefordeling her for på hver uddannelse.

Alle uddannelsesaftaler skal indeholde oplæring på en virksomhed, og alle elever, skal under deres oplæringsforløb arbejde med opgaver, der er produceret og planlagt i samarbejde med lokale virksomheder og kunder.

Praktik Nord kan bl.a. tilbyde:

  • Vejledning og hjælp ift. rekruttering af nye lærlinge
  • Hjælp til udfyldning af papirer og formularer ift. oplæringsaftaler
  • Vejledning ift. hvilken oplæringsaftale, der er bedst til den enkelte virksomhed
  • Kontakt til opsøgende medarbejdere indenfor branchen
  • Produktion af konkrete opgaver indenfor uddannelsernes område.

Gennemførselsprocedure til det oplæringssøgende arbejde for lærlinge tilknyttet PRAKTIK NORD.

Gennemførelsesprocedure forærlinge hos PRAKTIK NORD