1

VARIGHED: 2 år 6 mdr. - 5 år (afhængig af speciale)

På Automatik og procesuddannelsen arbejder du med maskiner, der styrer processer. Du beskæftiger dig med automatik, som findes i bl.a. rulletrapper, elevatorer og maskiner til produktion.

Du finder fejl, reparerer og opstiller automatiske maskiner. Du overvåger og vedligeholder systemer, når de er ude af drift.

Som færdiguddannet kan du arbejde i industrien, i elektronikvirksomheder, i fødevare- og procesindustrien samt på store skibe m.v.

BEMÆRK! Hovedforløbet på denne uddannelse tilbydes ikke på EUC Nord. På ug.dk kan du se hvilke erhvervsskoler der udbyder dette.

Uddannelsens opbygning
Automatik og procesuddannelsen er en vekseluddannelse mellem skole og virksomhed.

På skolen arbejder du blandt andet med:
Fysik, dansk, matematik og engelsk, fejlfinding, hydraulik og pneumatik, robotteknologi.

Du skal også have fag som elektronik, iværksætteri og innovation samt produktudvikling, produktion og service og sikkerhed.

Når du har bestået dit grundforløb på automatik- og procesuddannelsen skal du fortsætte i praktik på en arbejdsplads.

Uddannelsen er delt op i trin
Trin 1: Automatikmontør
Trin 2: Automatiktekniker, Automatiktekniker i elektrobranchen
Trin 3: Automatiseringstekniker

Yderligere information
For yderligere information om elektriker-uddannelsen kan du finde mere i følgende links:

> Vejledning
> Optagelse og tilmelding
> Studiestart
> Lokale undervisningsplaner
> Bekendtgørelse