Forside / Ordinær danskuddannelse 18+

Ordinær danskuddannelse - over 18 år

Et tilbud til tosprogede over 18 år
Sprogcentret EUC Nord tilbyder undervisning til tosprogede over 18 år, der har brug for at lære dansk og evt. også matematik og engelsk med uddannelse eller job for øje.

Målgruppe
Tosprogede over 18 år kan profitere af undervisningstilbuddet med uddannelse, job og selvforsørgelse for øje. 

Indhold
Dansk som andetsprog (20 lektioner ugentligt) Efter visitationssamtale og med udgangspunkt i de dansksproglige og faglige forudsætninger indplaceres kursisten på den rette danskuddannelse.

I danskundervisningen kvalificeres den unge til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 eller Prøve i Dansk 3. Ud over undervisning i mundtlige og skriftlige dansksproglige discipliner undervises der i dansk kulturforståelse og samfundsforhold, hvorved der opnås kendskab til arbejde, uddannelse, hverdagsliv og medborgerskab.

Matematik (5,5 lektioner ugentligt)
Der undervises på forskellige niveauer i matematik med udgangspunkt i kursistens forudsætninger.

Engelsk (8 lektioner ugentligt)
Der undervises i engelsk på forskellige niveauer med udgangspunkt i kursistens forudsætninger.

IT indgår som en obligatorisk del af tilbuddet

Der undervises i Office-programmer, Word, regneark, informationssøgning, billedbehandling samt PowerPoint.

Vejledning
Sideløbende med undervisningen tilbydes kursisten vejledning i forhold til fremtidig uddannelse og job.

Der kan indlægges virksomhedspraktik, brobygningsforløb og/eller værkstedspraktik på EUC Nord efter ønske og behov som led i senere uddannelses- og jobvalg.

Læringsmiljø
Undervisningen foregår i et undervisningsmiljø med mange nationaliteter (incl. etniske danskere), hvor der er mulighed for at knytte venskaber på tværs af kulturer.

Danskuddannelsen kombineres med ekskursioner, hytteture, uddannelsesmesse, sportsturneringer og cafémiljø samt evt. engelsk og matematik.

Undervisningen varetages af erfarne undervisere i dansk som andetsprog, matematik, engelsk og it.