Forside / Opkvalificerende dansk

Opkvalificerende dansk til job og/eller AMU-kurser, branchepakker og IGU

Målgruppe
Udenlandske dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der har brug for at forbedre deres danskkundskaber for at kunne varetage et job og/eller gennemføre AMU-kursus.

Danskundervisningen kan kombineres med diverse AMU-kurser på EUC Nord.

Indhold
Undervisningen i dansk som andetsprog består af opkvalificering af almene færdigheder i mundtlig og skriftlig dansk samt af særligt arbejdsrelateret dansk.

Forløbet er individuelt og fleksibelt tilrettelagt af variabel længde i henhold til den enkelte deltagers behov.

Adgang og henvisning
Efter visitationssamtale og med udgangspunkt i den enkelte deltagers forudsætninger og behov tilrettelægges et  forløb efter aftale med henvisende jobcenter.

Sted
Kompetence- og sprogcenteret EUC Nord
Jørgen H. Jensensvej 3
9800 Hjørring  

Tid
Danskundervisningen er åbent udbud med løbende optag og af individuel varighed.

> Læs mere om Integrationsuddannelsen hos Udlændinge og Integrationsministeriet her.