Forside / AMU/KURSER / Sprogcenter / Indfødsretsprøve

Indfødsretsprøve

Indfødsretsprøven afholdes to gange årligt i henholdsvis juni og december måned.

I 2018 afholdes Indfødsretsprøven på følgende dage: 

  • 28. november, kl. 13.00 (Tilmeldingsfrist 31. oktober).

Gebyr
Ved tilmelding til prøven skal du betale et gebyr. Gebyret er i 2018 på 768 kr.

> Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside her.

Hvad består prøven af
Indfødsretsprøven af 2015 består af 40 skriftlige spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. De 35 spørgsmål ligger inden for rammerne af det læremateriale, som ministeriet har udarbejdet.

Herudover består prøven af 5 aktuelle spørgsmål. De aktuelle spørgsmål vil kunne omfatte spørgsmål om fx politik og kulturelle begivenheder.

Man har 45 minutter til at svare på de 40 spørgsmål. Spørgsmålene er multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svarmuligheder, hvor man skal sætte kryds ved det rigtige svar. Der må kun sættes ét kryds pr. spørgsmål.

For at bestå prøven skal man besvare mindst 32 af de 40 spørgsmål korrekt.

Forberedelse til prøven
Ministeriet har offentliggjort et læremateriale, som kan bruges til at forberede sig til indfødsretsprøven af 2015.

Prøven er en multiple choice-test og består af i alt 40 spørgsmål, hvoraf 5 spørgsmål vedrører aktuelle forhold og begivenheder i det danske samfund. Lærematerialet til prøven vil danne grundlag for de øvrige 35 spørgsmål.

> Klik her for at se materialet